Årets Marknadsföringsbok:

Om Årets Marknadsföringsbok

Sveriges Marknadsförbund belönar bra och läsvärd marknadsföringslitteratur. Böcker som deltar i tävlingen måste vara skrivna för svenska förhållanden och vända sig till yrkesverksamma marknadsförare. Priset delas ut årligen, sedan 1991, i samband med heldagseventet Tendensdagen.

årets marknadsföringsbok

Nomineringar till Årets Marknadsföringsbok 2018 skall vara inlämnade senast 15 augusti 2018.

Lämna in 10 exemplar av boken till Sveriges Marknadsförbund,

Nybrogatan 34, 114 39 STOCKHOLM Att: Francesca O’Brien Apelgren.

 

 Jury

Ordförande: Francesca O’Brien Apelgren, vd på Sveriges Marknadsförbund

Ledamöter:

Sara Rosengren, professor vid institutionen marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm

Johan Hagberg, universitetslektor och docent i  i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Henning Robach, kursledare inom marknadsföring på IHM

Carin Wikström, marknadschef Cramo AB

Sofia Ulver,  docent vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet