Byråval

Medlemmar i Sveriges Marknadsförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning inom byråval och vid byråupphandling.

Ann Baron, rådgivare Byråval

Byråval är en tydlig viktig strategisk utmaning och uppgift där många företag/organisationer behöver stöd i sin behovsanalys och sitt urval av potentiella partners. Det är en uppgift som kräver kunskap, erfarenhet och kanske framför allt insikter om vart man vill ta företaget/varumärket när man vill  nå sina utvalda målgrupper. Det gäller att hitta en partner som talar samma språk och som förstår sin kunds affär och dessutom tror på den. Samtidigt ska byrån vara utmanande, nytänkande och kreativ. Det bör finnas en tydlig process på plats. Det är viktigt så att både den emotionella och den rationella hjärnhalvan är med som för det slutliga valet av partner.

Ställ din fråga till info@svemarknad.se


Om vår expert

Ann Baron är rådgivare med fokus Byråval.
Med bred erfarenhet från kommunikation på reklambyrå, i ideell organisation, i det privata och offentliga näringslivet och
under många år som egen företagare inom försäljning, digitalt utvecklingsarbete, affärsutveckling, varumärkesinsikter, strategiskt och operativt arbete på många olika plattformar förstår jag vikten av ett bra partnersamarbete. Under åren har uppdragen varierat i stor utsträckning. Allt från att vara lärare på Berghs School of Communications till marknadsansvarig inom flertalet life science företag. Allt sammantaget har det gett mig kontinuerlig utveckling och en, blandad och bred erfarenhet. Uppdragen har ofta inkluderat allt från intern & extern kommunikation, både B2B och B2C, varumärkeshantering, mediastrategi, varumärkesvård, övergripande projektledning/koordination av både digitala och mer analoga uppdrag inkl. uppdrag ett antal som handlat om att utveckla affären att bli tidsenlig, modern och kundanpassad. Under mina uppdrag har arbete med utvärdering, genomlysning och upphandling av byrå och kommunikationstjänster ofta ingått.

Mina uppdrag har varit på olika nivåer med blandade uppgifter såsom ex:

  • arbeta fram affärs- och kommunikationsplaner, jobba med övergripande varumärkesfrågor,
  • arbeta aktivt med affärsutveckling på uppdrag av företag/ledningsgrupper
  • utredningar och marknadsundersökningar, ta fram processer för marknadsavdelningar
  • strukturera och delvis starta upp nya affärsområden och avdelningar
  • leda digitaliseringstransformation och digitala projekt, lansera produkter på tuffa marknader
  • agera byråvalskonsult, sitta i styrelser samt hitta på nya innovativa marknads/säljstrategier


Byråpartners.se

Botanisera bland alla byråer på Byråpartners.se – det är fritt.