Medlemskap

Medlemskap i Sveriges Marknadsförbund

Sveriges Marknadsförbund är intresseorganisationen som kompetensutvecklar individerna på företag, organisationer och myndigheter. Ofta är det marknadschef, kommunikationschef, varumärkeschef, hållbarhetschef, VD samt nära medarbetare som är våra kontaktpersoner och som erhåller vår information kontinuerligt.

I Sveriges Marknadsförbund är det ditt företag som är medlem.
Sveriges Marknadsförbund bevakar alla discipliner inom marknadsföring, kommunikation, media och hållbarhet.

Medlemmar är välkomna oavsett branschtillhörighet. Medlemsföretagen finns representerade från stora industrier till startups, kommunikationsbyråer, myndigheter och organisationer. Sveriges Marknadsförbund lyfter sina medlemsföretag och ger dem plattformar och möjligheter för att skapa nya kunder och affärsrelationer.

Sveriges Marknadsförbund är remissinstans och är medlem i NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. NDM är ett samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen.

I en digitaliserad värld går allt fort och därför är det av yttersta vikt att alla på en marknads- och kommunikationsavdelning är uppdaterade och har koll på de olika plattformarna, verktygen och är uppdaterade om vad som händer i sin omvärld. Det är viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen och ha tillräcklig med aktuell kunskap för att kunna göra sitt arbete och vara konkurrenskraftig.

För att inte bli omsprungen gå med idag!

Ett medlemskap för ditt företag

Årsavgift: 25.000 exklusive moms.
Avgiften består av: Medlemsavgift 1.400 kr, serviceavgift 23.600 kr (varav hela serviceavgiften är avdragsgill) + moms 5.900 kr

Årsavgift ideella/mindre företag: 15.000 exklusive moms.
Avgiften består av: Medlemsavgift 1.400 kr, serviceavgift 13.600 kr (varav hela serviceavgiften är avdragsgill) + moms 3.400 krMedlemsansökan är bindande. Medlemskapet löper årsvis och förnyas automatiskt, om det inte sägs upp skriftligen fyra månader innan förnyelsedatum.Medlemsansökan:
Mejla dina kontaktuppgifter och fakturauppgifter till info@svemarknad.se

Sveriges Marknadsförbunds stadgar