30 augusti 2021

Vinnare Årets Marknadsföringsbok 2021 Digital tsunami

Juryn har korat Årets Marknadsföringsbok:

Digital tsunami: revolutionen som kan rasera eller rädda världen

Författare: Katarina Gospic.
Förlag: Bonnier Fakta


Juryns motivering
Som Årets Marknadsföringsbok 2021 har juryn utsett boken ”Digital Tsunami – Revolutionen som kan rasera eller rädda världen” av Katarina Gospic. Författaren beskriver på ett pedagogiskt och framtidsorienterat sätt hur digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens kommer att påverka oss, våra samhällen och våra sätt att leva. På ett balanserat sätt beskrivs både hot och möjligheter för ett demokratiskt levnadssätt och den tekniska utveckling inom olika områden. Författarens definition av digitalisering utifrån de två komponenterna datapunkter och datorkraft i syfte att hitta mönster i data uppskattas av juryn. Juryn uppfattar att boken ger en ökad förståelse för digitalisering generellt samt ger ett viktigt bidrag i att belysa både möjligheter och risker. Boken är lättläst och skapar en känsla av att vilja läsa vidare och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll.Årets hedersomnämnande 2021: Resan till hållbar e-handel


Tidigare vinnare