Tidigare vinnare

Årets Marknadsföringsbok 2023

Vinnare 2023

Årets Marknadsföringsbok 2023:
Digital Marknadsföring, som skrivits av Annelie Fredriksson

Förlag: Studentlitteratur

Motiveringen löd: Juryn har utsett boken Digital Marknadsföring, av Annelie Fredriksson till årets marknadsföringsbok 2023. Boken utgör en bra introduktion till ämnet Digital Marknadsföring och beskriver på ett förtjänstfullt sätt hur en organisation kan förhålla sig till den digitala marknaden. Boken är såväl lättläst som välskriven och ger tydliga förslag på hur en verksamhet bör tänka i sitt arbete med att nå målgrupper digitalt. Juryn rekommenderar boken till alla som vill utveckla sin förmåga att lyckas nå kunder i den digitala världen.

Hederspris 2023:
Två hederspriser delades också ut. I år uppmärksammades:

Copyboken. Gör läsare till kunder, förvandla ord till pengar av Mattias Åkerberg.
Förlag: Please copy me.
Motiveringen löd: Juryn har beslutat att ge ett särskilt omnämnande till boken Copyboken – gör läsare till kunder, förvandla ord till pengar av Mattias Åkerberg. Boken behandlar på ett relevant och bra sätt vikten av att skriva på ett sätt som gör att texter blir lästa. Boken är lättläst och ger på bra sätt goda insikter kring förmågan att skriva texter som skapar köpande kunder och därmed lönsamhet. Jury rekommenderar boken till alla som vill utveckla sin förmåga att skriva texter som gör skillnad.

Bekvämlighetens Tyranni. Hur vi förlorade makten över vår tids stora revolution av Andreas Ekström.
Förlag: Volante
Motiveringen löd: Juryn har beslutat att ge ett särskilt omnämnande till boken Bekvämlighetens Tyranni – Hur vi förlorade makten över vår tids stora revolution av Andreas Ekström. Boken tar upp ett både intressant och – relevant perspektiv på den digitala utvecklingen och dess baksidor. Jury rekommenderar boken till alla som vill vidga sin syn på utmaningarna i vår tids strävan efter en bekväm värld.

Vinnare 2022

Årets Marknadsföringsbok 2022

Årets Marknadsföringsbok 2022:
Hållbariseringen – en guide för företag i omställning, som skrivits av Mikael Botnen Diamant & Carl-Johan Schultz

Förlag: Liber

Motiveringen löd: Juryn har utsett boken Hållbariseringen – en guide för företag i omställning, av Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz till Årets Marknadsföringsbok 2022. Ett ansvarsfullt företagande är ett ständigt aktuellt ämne och hållbarhetsarbetet ännu mer så i den tid vi lever i nu. Författarna beskriver på ett förtjänstfullt sätt utgångspunkterna för arbetet med hållbariseringen bland annat ur ett varumärkesperspektiv, och ger förslag på aktiviteter satta i tydliga sammanhang. Boken är såväl lättläst som välskriven och ger flera konkreta förslag på hur en organisation kan tänka i sitt hållbarhetsarbete. Juryn rekommenderar boken till alla som vill utveckla en verksamhet och bidra till ett ansvarsfullt företagande.

Vinnare 2021

Årets Marknadsföringsbok 2021

Årets Marknadsföringsbok 2021
Digital Tsunami; Revolutionen som kan rasera eller rädda världen, som skrivits av Katarina Gospic
.
Förlag: Bonnier Fakta

Motiveringen löd: Som Årets Marknadsföringsbok 2021 har juryn utsett boken ”Digital Tsunami – Revolutionen som kan rasera eller rädda världen” av Katarina Gospic. Författaren beskriver på ett pedagogiskt och framtidsorienterat sätt hur digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens kommer att påverka oss, våra samhällen och våra sätt att leva. På ett balanserat sätt beskrivs både hot och möjligheter för ett demokratiskt levnadssätt och den tekniska utveckling inom olika områden. Författarens definition av digitalisering utifrån de två komponenterna datapunkter och datorkraft i syfte att hitta mönster i data uppskattas av juryn. Juryn uppfattar att boken ger en ökad förståelse för digitalisering generellt samt ger ett viktigt bidrag i att belysa både möjligheter och risker. Boken är lättläst och skapar en känsla av att vilja läsa vidare och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll.

Hederspris 2021:
Ett hederspris delades också ut. I år uppmärksammades boken Resan till Hållbar e-handel av Mårten Sjölin. Förlag E-handel

Vinnare 2020

Årets Marknadsföringsbok 2020

Årets Marknadsföringsbok 2020:
Unboxing Marketing, som skrivits av Jacob Östberg, Anders Parment, Cecilia Solér, Benjamin Julien Hartmann

Motiveringen löd: Som Årets Marknadsföringsbok 2020 har juryn utsett boken ”Unboxing Marketing – creating value for consumers, firms , and society” av Benjamin Hartmann, Jacob Östberg, Anders Parment och Cecilia Solér. Författarna beskriver på ett pedagogiskt sätt hur marknadsföring skapar värde för konsumenter företag och samhället och utmaningar kring detta. På välbalanserat sätt speglas flera perspektiv på marknadsföring med utgångspunkten i liknelsen med ”unboxing” dvs. att packa upp en ny fysisk produkt för första gången. Juryn uppfattar att boken ger en ökad förståelse för marknadsföring i ett bredare perspektiv. Boken är trots att den är skriven på engelska lättläst och överskådlig och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll. Förlag Studentlitteratur.

Hederspris 2020:
Ett hederspris delades också ut. I år uppmärksammades boken Immaterialrätt och Marknadsrätt: ur praktiskt perspektiv av
Åsa Hellstadius.

Motiveringarna löd:
Juryn har valt att tilldela boken ”Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv” av Åsa Hellstadius ett hedersomnämnande. Författaren beskriver på ett relevant och lättillgängligt sätt immaterialrätt-, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Med tydliga exempel gör författaren den juridiska delen av marknadsföringen synlig för alla som arbetar inom skrået.  Boken är välskriven och pedagogiskt upplagd och juryn rekommenderar boken till alla som bättre vill förstå det juridiska perspektivet inom marknadsföringen.

Vinnare 2019

Årets Marknadsföringsbok 2019

Årets Marknadsföringsbok 2019:
TA BETALT – hur pris påverkar allt, som skrivits av Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée

Motiveringen löd: Som Årets Marknadsföringsbok 2019 har juryn utsett boken ”Ta betalt – hur pris påverkar allt” av Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée. Författarna beskriver på ett tydligt sätt med många relevanta exempel prisets effekt och betydelse för en verksamhets affär. Juryn uppfattar att boken ger ett bidrag till hela affärsmannaskapsområdet, dvs. kunskaper och kompetenser för att bedriva effektiva affärsverksamheter. Boken är lättläst och överskådlig och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll. Förlag Mondial.

Hederspris 2019:
Ett hederspris delades också ut. I år uppmärksammades boken
Följarna Först – Redaktionell metod för kommunikatörer av
Staffan Ekengren.

Motiveringarna löd: Staffan utvecklar och beskriver på ett relevant sätt det nya media- och kanal-landskapets förutsättningar.  Boken är välskriven och pedagogiskt upplagd och juryn rekommenderar boken till alla som bättre vill förstå och utveckla sin egen kommunikation i dagens medielandskap. Förlag Liber.

Vinnare 2018

Årets Marknadsföringsbok 2018

Årets Marknadsföringsbok 2018
Employer Branding – så bygger arbetsgivare starka varumärken”, som skrivits av Anders Parment, Anna Dyhre och Hieronymus Rony Lutz.

Motiveringen löd: ”I boken utvecklar författarna på ett förtjänstfullt sätt begreppet employeer branding, vad det är och varför det är viktigt för företag och organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare. De ger också ett perspektiv på hur arbetsmarknaden förändrats över tid och sin syn på vad morgondagens medarbetare kommer att förvänta sig. Juryn anser att bokens innehåll är lätt att ta till sig och att ämnesområdet är relevant för alla företag och organisationer.
 

Vinnare 2017

Bang for the Buck av Erik Modig utsågs till Årets Marknadsföringsbok 2017.
Årets Marknadsföringsbok 2017

Årets Marknadsföringsbok 2017 blev
Bang for the Buck av Erik Modig.

Motiveringen löd: 
”I boken ”Bang for the Buck—kommunikation som skapar resultat” visar Erik Modig på ett förtjänstfullt sätt hur företag och organisationer i sitt dagliga arbete kan använda verktyget påverkansmatrisen för att nå kundens hjärna och skapa framgång.” Stort grattis Erik Modig!
I oktoberutgåvan av Trender & Tendenser, hade Erik Modig har satt samman valda delar av boken, speciellt för tidningens läsare.

Vinnare 2016

Årets Marknadsföringsbok 2016

Årets Marknadsföringsbok 2016 blev ”90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter” av Anders Parment

Motiveringen löd
“I boken ’90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter’ beskriver Anders Parment på ett lysande sätt, generationsbegreppet rent allmänt och hur man kan förstå och samarbeta med denna generation, inte bara som kunder.”

Boken ”90-talister” bygger på svenska och internationella studier av dem som är födda under 1990-talet och ger oss en inblick i hur de fungerar som medborgare, medarbetare och konsumenter. Dessutom görs jämförelser med andra decenniers generationer – Generation X, Generation Y och Baby Boomers.

Vinnare 2015

årets marknadsföringsbok 2015
Årets Marknadsföringsbok 2015

Årets Marknadsföringsbok 2015 blev Marknadsföring och påverkan på konsumenten av Magnus Söderlund

Motiveringen löd
”I boken Marknadsföring och påverkan på konsumenten gör redaktören Magnus Söderlund ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Bredden och djupet hos de 18 författarna är imponerande och mycken kunskap kring påverkan kommer läsaren till del.”
Läs om de övriga nominerade här

Vinnare 2014

Årets Marknadsföringsbok 2014

Årets Marknadsföringsbok 2014 blev Sensorik och marknadsföring, av Lena Mossberg, Inga-Britt Gustafsson, Anette Jonsäll, Åsa Öström, Johan Swahn

Motiveringen löd:
“I boken Sensorik och marknadsföring ger författarna på ett mycket inspirerande sätt praktisk och teoretisk kunskap om hur man engagerar konsumenternas sinnen vid köp och konsumtion av olika produkter.”

Hederspriser:
Två hederspriser delades också ut. I år uppmärksammades böckerna “Etiken i butiken” av Tomas Brytting och “Hållbar Marknadsföring” av Mikael Ottosson och Anders Parment.
Motiveringarna löd som följer:
“I boken Etiken i butiken visar författaren på ett förtjänstfullt sätt hur de grundläggande frågorna om sanning, frihet och livsmening påverkar relationen mellan säljare och köpare.”
“I boken Hållbar marknadsföring visar författarna på ett utmärkt sätt –såväl teoretiskt som praktiskt- hur hållbarhet är integrerat med all marknadsföring i vid bemärkelse.”
Utdelare var Sveriges Marknadsförbunds ordförande Peter Nyström och professor Magnus Söderlund från Handelshögskolan.

Vinnare 2013

Årets Marknadsföringsbok 2013

Årets Marknadsföringsbok 2013 blev
Varumärkessamarbeten av Henrik Uggla

Juryns motivering
“I boken Varumärkessamarbeten tar författaren ett helhetsgrepp och visar på olika typer av samarbeten och kopplar dem till valda strategier—allt på ett lysande sätt och med många belysande exempel.”

Hedersomnämnande 2013
Marknadsföring och distribution av Anders Parment och Mikael Ottosson.
Juryns motivering
“Författarna till boken Marknadsföring och distribution ger på ett förtjänstfullt sätt en fördjupad förståelse för distributionens betydelse och visar på det med såväl exempel som teoretisk grund.”
 

Tidigare års vinnare

2012
Kundmötet
Magnus Söderlund
2011
Lönsamhet i butik
Mikael Hernant & Margareta Boström
2010
Varumärket inifrån och ut
Tommy Falonius
2009
Marknadsför till 55 plus
Anders Parment
2008
Sinnesmarknadsföring
Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk
2007
Marknadsföring i butik
Jens Nordfält
2006
Varumärkesbygget
Fredlund, Wundermann, Ohlsson m fl
2005
Den där marknaden
Claes-Fredrik Helgesson, Hans Kjellberg, Anders Liljenberg
2004
Att skapa upplevelser
Lena Mossberg
2003
Emotionsladdad marknadsföring
Magnus Söderlund
2002
När kartan förändrar affärslandskapet
Richard Normann
2001
Den lojala kunden
Magnus Söderlund
2000
One-to-one Marketing
Ola Feurst
1999
Det interaktiva företaget
Solveig Wikström, Anders Lundqvist och Åke Beckérus
1998
Företagsetik
Tomas Brytting
1997
Kompetens för konkurrenskraft
Björn Axelsson
1996
Strategi för naturlig tillväxt
Lars Bern
1995
Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R
Evert Gummesson
1994
Företaget & omvärlden
Frankelius & Rosén
1993
Kunskap & värde
Norrman & Wikström
1992
Marknadsledarskap
Brandes & Brege
1991
Att skapa affärer
Björn Bjerke