22 april 2021

Senior Talent Award

Jury Senior Talent Award: Åsa Edman vd TNG, John Mellkvist senior consultant and futurist Kreab, Sophie Hedestad marknadsdirektör Netigate, Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund, Karin Geber vd Head Agent, Peter Kjellberg CMO Dometic, Linnea Bolter reporter Dagens IndustriUtmärkelsen ”Senior Talent Award” har instiftats för att lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens.

Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill därför lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Vi vill med priset göra ett statement och vara med och omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer så att fler inspireras att fortsätta skapa tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv.

Priset kommer att delas ut den 21a oktober på Tendensdagen.

JURY Senior Talent Award

Ordförande för Juryn Senior Talent Award är John Mellkvist

Åsa Edman, vd TNG
John Mellkvist, senior consultant and futurist Kreab
Sophie Hedestad, marknadsdirektör Netigate
Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund
Linnea Bolter, reporter på Dagens Industri
Karin Geber, vd Head Agent
Peter Kjellberg, chief marketing officer DometicDet talas mycket om ”framtidens arbetsplats”. Av alla spaningar, är en av de säkrare att företag och organisationer kommer behöva uppvisa en större öppenhet mot livserfarna medarbetare för att förstå köpstarka målgrupper och bli lönsamma. Arbetsplatsen behöver bli en plantskola för hela arbetslivet, så att talang kan blomma både längre, senare och flera gånger.

Det finns flera olika sätt att skapa en sådan arbetsplats – där medarbetarna oavsett ålder uppmuntras att kompetensutveckla sig och dela med sig av sin kunskap och erfarenheter över genertionsgränserna.

Senior Talent Award är skapat av Sveriges Marknadsförbund för att uppmuntra just detta.

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:


🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

//John Mellkvist, jury ordförande