7 mars 2023

Vad ska du tänka på vid en byråupphandling?

Tips från Sveriges Marknadsförbunds byråexpert Ann Baron.


Video gjord av Regi i samarbete med Byråpartners.se


Läs mer om Byråpartners.se och om Sveriges Marknadsförbunds rådgivare Ann Baron