Om Senior Talent Award

Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill bidra till att motverka den svenska åldersrasismen i näringslivet. Utmärkelsen ”Senior Talent Award” riktar sig mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder.

Senior Talent Award

Senior Talent Award är skapat av Sveriges Marknadsförbund. Sveriges Marknadsförbund lyfter organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Utmärkelsen ”Senior Talent Award” ska inspirera fler företag att fortsätta skapa tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv.

Årets vinnare avslöjas den 20 oktober

”Senior Talent Award” delades ut för första gången 2021 och årets vinnare avslöjas den 20 oktober på Tendensdagen.

Jury Senior Talent Award 2022

Francesca O’Brien Apelgren, VD Sveriges Marknadsförbund
John Mellkvist, Seniorkonsult Kreab (Juryordförande)
Anette Franzén, Head of Marketing Healthcare Seniors & Education Sodexo
Anton Almqvist Källén, Presschef TRR
Jesper Börjesson, Head Of Learning Rejlers

Åsa Edman, VD TNG
Konstantinos Irina, Head of Marketing Arbetsförmedlingen

Sophie Hedestad, Marknadsdirektör Netigate

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

🌟 Vi premierar företag, organisationer och/eller projekt.