Om Senior Talent Award

Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill bidra till att motverka den svenska åldersrasismen i näringslivet. Utmärkelsen ”Senior Talent Award” riktar sig mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder.

Senior Talent Award

Senior Talent Award är skapat av Sveriges Marknadsförbund. Sveriges Marknadsförbund lyfter organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Utmärkelsen ”Senior Talent Award” ska inspirera fler företag att fortsätta skapa tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv.

Senior Talent Award är i första hand en utmärkelse riktat mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder. Som kan uppvisa en arbetsmiljö att trivas och utvecklas i under lång tid.
Juryn utser också särskilda hedersomnämnanden till modiga eller betydelsefulla individer, som vågat gå mot strömmen och statuera goda exempel för andra att inspireras av.
Vinnare och hedersomnämnande koras och priser delas ut på Sveriges Marknadsförbunds årliga kunskaps- och inspirationsdag Tendensdagen.

Vinnarna avslöjas på Tendensdagen

Senior Talent Award delades ut för första gången år 2021

Vinnare 2023: Vem blir vinnare 2023 ?
Vinnaren avslöjas på Tendensdagen 19 oktober på Chinateatern

Vinnaren 2022: Axel Johnson Group & Hederspris till Tomas Ledin

Vinnare 2021: ICA AB & Hederspris till Rose-Marie Hertzman Spendrups

Jury Senior Talent Award 2023

John Mellkvist, Seniorkonsult Kreab (Juryordförande)
Francesca O’Brien Apelgren, VD Sveriges Marknadsförbund
Emma Claesson, Direktör People & Culture Axel Johnson
Jesper Börjesson, Head Of Learning Rejlers

Åsa Edman, VD TNG
Mattias Munter, Kommunikationschef Skandia

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

🌟 Vi premierar företag, organisationer och/eller projekt.