Om Senior Talent Award


Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill bidra till att motverka den svenska åldersrasismen i näringslivet och samhället.

Sveriges Marknadsförbund arbetar också för att synliggöra lookism, dvs att bli diskriminerad utifrån utseende. 

Ett led i detta arbete stiftade Sveriges Marknadsförbund år 2021 utmärkelsen Senior Talent Award. 

Utmärkelsen Senior Talent Award riktar sig till företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder.

Senior Talent Award delas ut i tre kategorier:
individ, organisation och företag.


Vinnare 2024: Vem blir vinnare 2024?

Vinnare 2023: North Volt, 57:orna, Camilla Läckberg

Vinnaren 2022: Axel Johnson Group & Tomas Ledin

Vinnare 2021: ICA AB & Rose-Marie Hertzman Spendrups

Jury Senior Talent Award 2024


John Mellkvist, Generalsekreterare för Plusskommissionen (Juryordförande)
Francesca O’Brien, VD Sveriges Marknadsförbund
Åsa Edman, VD TNG

Pernilla Oldmark, EVP People & Culture Axel Johnson
Maja Englund, Chef marknad och kommunikation SPP
Mattias Munter, Kommunikationschef Skandia

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

🌟 Vi premierar företag, organisationer och/eller projekt.