8 maj 2023

Tre korta frågor till Mari Lagberg styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund

Mari Lagberg, CMO Volvo Car Retail , styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund.


Grattis, du har fått förnyat förtroende att sitta i Sveriges Marknadsförbunds styrelse.
Hur känns det?

Tack! Det känns väldigt inspirerande och ärofyllt att få fortsätta vara en del av Sveriges Marknadsförbund. 

Vad gör dig till en bra ambassadör för Sveriges Marknadsförbund?

Komplexiteten för en marknad- och kommunikationschef har ökat markant de senaste åren. Det är en svår terräng att navigera i och ett tungt lass att dra för en marknadschef. Jag är övertygad om att Sveriges Marknadsförbund fyller en viktig roll genom att sprida kunskap, skapa nätverk och inspirera människor och grupperingar som dagligen jobbar med dessa frågor. Så det som gör mig till en bra ambassadör är att jag gärna är med och sprider budskapet om vad Sveriges Marknadsförbund kan tillföra och har en starkt tror på att vi blir bättre tillsammans. 

Vilka kurser och programaktiviteter kommer vi att se dig i?

Tyvärr kan jag inte vara med på nästa aktivitet som är ”Kreativitet som driver B2B-affären”, men däremot kommer flera från mitt team att gå. Sen ser jag fram emot lunchföreläsningen i Göteborg om ”Hållbarhetskommunikation som gör skillnad” och såklart Tendensdagen i höst!

Webbinarium 11 maj – ”Kreativitet som driver B2B-affären” Varmt välkommen, fritt för medlemmar. Boka här!

Tendensdagen 19 oktober på China Teatern Varmt välkommen, fritt för medlemmar! Boka här!