14 maj 2024

Tomas Bäckefjord (Alfa Laval) ny styrelseledamot


Stort Grattis till förtroendet att sitta i Sveriges Marknadsförbunds styrelse, hur känns det?

Tack, det känns spännande eftersom marknadsföring och kommunikation är viktiga funktioner i alla företag och organisationer, samtidigt som vår disciplin är under stark förändring.

Det känns hedrande eftersom jag brinner för ämnet och nu får möjlighet att bidra till Marknadsförbundets verksamhet och angelägenheten av vårt skrå.

Vill du berätta lite kort vem du är och vilken bakgrund du har?

Jag har rollen som Vice President Marketing & Communications hos Alfa Laval sedan snart 10 år. Dessförinnan har jag ca 20 års erfarenhet från byrådsidan i Stockholm, Malmö, Lund och Helsingborg, där jag verkat som strateg, Account Director och byråchef med fokus på B2B marknadsföring.
Parallellt har jag undervisat i marknadsföring och kommunikation vid IHM Business School mellan åren 1995-2014.

Alfa Laval är ett företag de flesta nog känner till men vad gör ni egentligen?

Alfa Laval är en ledande global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separation och vätskehantering. Vi levererar hållbara produkter och lösningar inom energi, miljö, livsmedel och marinindustrin. Våra teknologier bidrar till att minska miljöpåverkan från de flesta industriella processer genom förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, vattenrening och minskade C02 utsläpp. Vi är börsnoterade, omsätter ca 63 Mdr kr, är ca 21 000 anställda och har försäljning och service i mer än hundra länder.

Vad är roligast i ditt jobb?

Det roligaste är att få jobba med global marknadsföring av produkter och lösningar som bidrar till ökad hållbarhet. Även om man skulle ha en dålig dag, känns det motiverande att gå till jobbet och känna att man kan bidra. Det är också fantastiskt stimulerande att få verka i en mycket internationell miljö omgiven av kollegor, experter och specialister från hela världen som man kan lära sig av.

Vilka är de mest spännande utmaningarna och möjligheterna som Vice President Marketing & Communications på Alfa Laval?

Eftersom jag jobbar i Energidivisionen i Alfa Laval är den stora utmaningen att upprätthålla en ledande position i en energimarknad som är under transformation och att inta position i de nya industrier och applikationsområden som nu uppstår inom förnyelsebar energi. Den spännande möjligheten är att vara med att förflytta ett 140 år ungt innovationsbolag med stark global närvaro och ledande experter inom teknikutveckling in i en fullt hållbar framtid med målsättning att nå net zero.

Berätta gärna om er hållbarhetsstrategi, och vilka initiativ ni tar för att minska er miljöpåverkan?

Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra huvudteman – omtänksamhet, engagemang, cirkuläritet och klimat – och speglar de miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG) där vi kan bidra mest genom förbättring. Alfa Laval har åtagit sig att vara koldioxidneutral till 2030 och att värna värdet av naturresurser genom hela värdekedjan. I vårt koldioxidreduktionsprogram använder vi den strikta definitionen av Greenhouse Gas Protocol. Våra mål är netto-noll för scope 1 & 2 till 2030 tillsammans med en 50 % minskning av scope 3. Alla scopes bör vara netto-noll till 2050. Som nämnts tidigare bidrar de produkter och lösningar vi utvecklar starkt till att minska miljöpåverkan. Därför försöker vi också leva som vi lär och själva nyttja våra ledande teknologier i våra egna produktions- och serviceanläggningar.

Vill du dela med dig av några spännande projekt eller samarbeten som Alfa Laval har för framtiden?

Ett spännande projekt som pågår är att ständigt förbättra vår digitala marknadsföring och få till effektiva processer och arbetsformer globalt, med väl integrerade martechplattformar för att fullt ut kunna nyttja all den kund-, produkt, och industridata vi har för att vara relevanta i vår marknadsföring. Sedan har vi förståelsen av hur vi kan nyttja AI inom marknadsföring och content marketing. Ett exempel på spännande samarbeten för framtiden är Energy Efficiency Movement grundat av ABB och Alfa Laval, och nu med hundratals företag anslutna för att agera för en mer energieffektiv värld. Energy Efficiency Movement främjar utveckling och användning av energieffektiva lösningar och tekniker för att spara energi, minska kostnader och dra ner CO2-utsläpp.

Slutligen, vad gör dig till en bra ambassadör för Sveriges Marknadsförbund?

Jag har verkat länge inom marknadsföring och kommunikation, med hela spektrumet från analys och strategi till taktik och implementering, från lokalt till globalt, i transformation till digitalt, som konsult, ledare, lärare och marknadsdirektör.

Därmed tror jag att jag har förståelse för utmaningarna inom vårt skrå, men också insikter om vilken nytta vi som marknadsförare och kommunikatörer kan tillföra Sveriges företag och organisationer.

Sveriges Marknadsförbunds styrelse