13 maj 2024

Sveriges Marknadsförbunds nya styrelse

Sveriges Marknadsförbunds årsmöte den 15 maj 2024.

Sveriges Marknadsförbunds styrelse består totalt av ordförande och fem ledamöter. Nedan personer valdes in på årsmötet den 15 maj. Samtliga ställer upp helt ideellt utan arvoden.

Nya i styrelsen är Karolina Strand, marketing director Björn Axén och Tomas Bäckefjord, vice president marketing & communications Alfa Laval.

Läs intervju med Karolina Strand

Läs intervju med Tomas BäckefjordSveriges Marknadsförbunds styrelse

Niclas Fröberg, Tre Kronor Media – ordförande
Catarina Falkenhav, Kungliga Operan
Christer Löfgren, Bergenstråhle & Partners
Kaj Török, Max Burgers
Karolina Strand, Björn Axén
Tomas Bäckefjord, Alfa Laval

Kaj Török Max Burgers, Catarina Falkenhav Kungliga Operan, Niclas Fröberg Tre Kronor Media – ordförande,
Karolina Strand Björn Axén, Christer Löfgren Bergenstråhle & Partners, Tomas Bäckefjord Alfa Laval