5 september 2023

Medlemsintervju med ny Brand Strategy byrå Kjellberg-Bringholm

Peter Kjellberg


Hej Peter och Åsa, vi är verkligen glada att få hälsa er välkomna som medlemmar i Sveriges Marknadsförbund! Vad ligger bakom ert beslut och vad har ni för förväntningar? 

Tack! Att bli medlem känns som ett väldigt naturligt beslut. Vårt fokus är varumärkesstrategi och Sveriges Marknadsförbund erbjuder det bästa nätverket och kompetensutveckling inom området. Peter har tidigare suttit i styrelsen så han känner väl till fördelarna med ett medlemskap.

Ni har diverse spännande titlar i bagaget, berätta gärna lite kort om vilka ni är och vad ni gör?

Åsa Bringholm 

Peter har jobbat som CEO, CMO och Affärsområdesansvarig. Han har jobbat internationellt med globalt ansvar inom koncerner som Daimler, Thule, Nibe och Dometic. Han har hanterat stora varumärkesportföljer, genomfört flera lyckade varumärkesresor, skapat flera marknadsledande varumärken, integrerat förvärvade bolag, genomfört börsintroduktioner, byggt upp marknadsorganisationer etc. Åsa har mer än 20 års erfarenhet som konsult på ledande varumärkesbyråer i Norden och internationellt. Åsa har arbetat på Happy Forsman & Bodenfors, Kurppa Hosk, Grow Partners, Identity Works  och Landor Associates. I roller som både Account Director och Senior Brand Strategist har Åsa varit med på flera stora varumärkesresor för ett stort antal varumärken – allt från industribolag, till tjänsteföretag och konsumentvaror. 

Några roliga uppdrag ni vill berätta om?

Förvandlingen av Thule,  från en underleverantör till bilindustrin till att bli ett globalt livsstilsbolag är ju en framgångssaga. Likaså förvandlingen av Dometic som genom varumärkesarbetet växte från 10 miljarder till 30 miljarder på sex år. En annan spännande varumärkesresa vi varit med på är Ving, som gick från att vara en del i världens största resebolag,Thomas Cook, som gjorde konkurs, till att återuppstå som en nordisk aktör inom Nordic Leisure Travel Group. Med de tre starka nordiska varumärkena Ving, Spies och Tjäreborg intakta. Assa Abloys varumärkesresa från osynligt modervarumärke, genom en uppköpsresa av otaliga  lås- och säkerhetsvarumärken över hela världen, till att landa i att bli en av världens starkaste koncerner inom accesslösningar, är ytterligare en varumärkesresa att minnas. Men vi jobbar inte bara med stora, globala industrikunder. Att få vara med på Lisebergs förändring av sitt varumärke när man breddade sitt erbjudande från att vara ”bara” en nöjespark till en hel värld av nya nöjesupplevelser såsom ett hotell och en vattenpark med de fantasieggande namnen Grand Curiosa Hotel och Oceana är en varumärkesresa man inte glömmer i första taget. 

Era tre bästa tips hur man stärker sitt varumärke och får det att sticka ut från mängden?

1) Ansvar.
Varumärket är ofta den mesta värdefulla tillgången i ett bolags balansräkning. Det är dock förvånansvärt vanligt att varumärket behandlas mer ur ett kosmetiskt perspektiv än ur ett strategiskt. Ett framgångsrikt varumärke definierar vilken marknad man skall agera på, till vilka målgrupper och med vilket erbjudande. Det beskriver värden, vision och kundlöfte. Varumärkesstrategi, portfölj, positionering etc är därför en fråga för ledningen med VD som huvudansvarig. Ansvaret kan inte delegeras ut till en funktion som kanske inte har mandat att påverka strategin enligt ovan. Det är samtliga individers ansvar i en organisation att förstå vilken roll man själv spelar för att bidra till upplevelsen av varumärket men det är ledningens ansvar att se till att man använder varumärket som guide och filter när man fattar beslut om bolagets verksamhet.

2) Konsekvens. 
Varumärke byggs långsiktigt. Konsekvent hantering av varumärket är en grundläggande princip i varumärkesbyggandet och det är en förutsättning för att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke över tid. Det är därför viktigt att vara konsekvent i samtliga kontaktytor mot målgruppen för att säkerställa identifiering, trovärdighet, kännedom och lojalitet.

3) Differentiering.
Att ett varumärke måste vara relevant för att lyckas är en grundförutsättning. Men lika viktigt är differentiering. Differentiering är, likt relevans, en strategisk komponent för att bygga ett starkt varumärke.
Differentiering ger en starkare position på marknaden genom att skapa tydliga fördelar som särskiljer från konkurrenterna. Målet är att göra erbjudandet mer attraktivt och göra det svårare för andra att konkurrera på samma sätt. Differentiering skapar lättare igenkännbarhet, det skapar ett mervärde till kunderna och fördelar mot konkurrenterna. Ändå är det en dimension som ofta blir förbisedd.

Hur kompetensutvecklar ni er inom ert område?

Det blir mycket böcker, utbildningar, föreläsningar etc. Vi håller själva ofta workshops och föreläsningar kring varumärkesstrategi så det blir naturligt för oss att kontinuerligt hålla oss uppdaterade. 

Varför ska man anlita Kjellberg Bringholm?

Vi har genomfört många väldigt framgångsrika varumärkesresor i en mängd olika branscher. Vi har förutom det teoretiska kunnandet också genomfört strategierna själva i verkligheten. På nationell, regional och global nivå. Vi vet vad som krävs för att lyckas driva förändringsarbete i en organisation och dess omvärld. Vi är pragmatiska och levererar realistiska lösningar som gör skillnad. Samtidigt vill vi uppmana våra uppdragsgivare att vara modiga och våga utmana status quo.

Till sist – kommer vi få träffa er på Tendensdagen på Chinateatern den 19 oktober?

Självklart! Det vill vi inte missa! Skall bli extra kul att se vem som blir årets Senior Talent.

Kommer du också till Tendensdagen den 19 oktober på Chinateatern? Se program och talare