22 september 2023

Medlemsintervju med Åsa Rex Nygård Feelgood

Åsa Rex Nygård marknads- och kommunikationschef Feelgood

Hej Åsa, varmt välkommen till Sveriges Marknadsförbund! Vad ligger bakom ert beslut att bli medlemmar?

Jag tycker att det är viktigt att skapa möjligheter för oss att både omvärldsbevaka, fylla på med kunskaper och få stöd i marknadsrelaterade frågor. Det får vi genom Marknadsförbundet. Plus möjlighet att nätverka 🙂

Du är marknads- och kommunikationschef på Feelgood, vad är roligast och viktigast i ditt uppdrag?

Jag vill gärna jobba där min kompetens inom marknad och kommunikation kommer till nytta för något som ger samhällsnytta, där mitt jobb på riktigt är en del i nytta för andra människor. Det känns viktigt att få skapa kommunikation och bra marknadsföring som del i att få människor att må bättre, både på jobbet och i livet i stort. Jag är stolt över det vi gör och vårt varumärke! Det hörs ju på namnet vad vi skapar.

Vill du berätta kort om Feelgood och er vision?

Feelgood är ett hälsoföretag för det moderna arbetslivet, med kärna inom företagshälsa, och även med specialistområden inom organisation och ledarskap samt skadligt bruk. Vår vision är ”Sveriges friskaste kunder”, vilket kanske låter stort men det friska är det vi jobbar med, att stötta chefer, HR, arbetsgivare och medarbetare i att skapa sund arbetsmiljö, fungerande ledarskap, en bra vardag på jobbet och att folk ska må bättre. Människor som mår bra, jobbar bra, och när människor jobbar bra går företagen bra. Det finns så klart en tydligt poäng för alla arbetsgivare att ta hand om sina medarbetare. Både för individerna och på bottenraden.

Ni har ett heltäckande utbud av tjänster som är anpassade för det moderna arbetslivets förutsättningar, berätta gärna vad dessa innebär.

Inom företagshälsan finns en bredd av tjänster i allt från rehabilitering, ergonomi och stresshantering till gott ledarskap, bra teamarbete och självledarskap. Att jobba systematiskt med arbetsmiljö och hälsa är A och O, att ha en grund att stå på och ha med sig i vardagen för alla.

Det vi på Feelgood erbjuder är ytterligare spets inom organisation och ledarskap och även inom skadligt bruk och beroenden. Vi kommer in och kartlägger, stöttar i att ta fram mål och nyckeltal för hälsoarbete, hitta vägarna i att jobba förebyggande och inte bara ta tag i det som redan skett. Det är mycket mer lönsamt att förebygga stress och konflikter än att hantera det när de florerar i organisationen, eller att utbilda chefer i att upptäcka tidiga signaler på missbruk eller mental ohälsa, istället för att hantera sjukskrivningar och rehabilitering.   Dessutom leder vi den digitala utvecklingen i vår bransch med en mängd sätt för våra kunder och deras medarbetare att möta oss digitalt, beställa digitalt, digitala tjänster, datadriven kartläggning, analys och uppföljning med mera. Tillgänglighet och smidighet är en självklar del i det moderna arbetslivet.   

Vad innebär Feelgoodmetoden?

Kortfattat uttryckt handlar det om att vi utgår från kundens behov och mål, vi gör behovsanalys, hjälper till att kartlägga och se nuläge för att vara rådgivare om vilka insatser som behövs mest och som kommer att ha störst effekt. Vi gör en plan med kunden och följer den tillsammans. För oss som jobbar med marknadsföring och kommunikation är det samma mekanismer som i att lägga en marknadsplan eller kommunikationsstrategi, fast lite andra verktyg för att behovskartlägga så klart :-).

Vad ser ni för trender när det gäller hälsa, arbetsmiljö och livsstil?

Det är allt tuffare att vara chef. Med nya arbetssätt, hybridarbete, lågkonjunktur, en omvärld i allt snabbare förändring och mer oro och oförutsägbarhet, är det lätt att känna att man inte räcker till. Det dyker upp nya problem och ställs andra kvar på hur man ska leda. Vi jobbar mycket med att stötta chefer i bland annat tillitsbaserat ledarskap, förändringsledning och hur man kan jobba med att få en robust organisation som samarbetar och har motiverade medarbetare i de nya förutsättningarna.

Sen är ju själva arbetsmiljön i stor förändring, kanske framför allt med digitalisering i allt vad det innebär, AI, robotar, ny teknik i den fysiska arbetsmiljön och ett gränslöst arbetsliv. Det leder till nya behov, nya utmaningar och arbetsgivare och chefer behöver hänga med lika mycket som medarbetarna.

En tredje spaning är att det pratas mycket om att bra arbetsmiljö är en statusfråga, inte möjligt för alla. Alla arbetsgivare har inte fungerande HR och avtal med en företagshälsa, även om 60 % av Sveriges anställda har tillgång till en företagshälsa i någon mån. Alla följer inte lagar och regler. Det blir som samhället i stort. Bra arbetsmiljö, stöd och hälsa blir för dem med mer resurser, och är delvis exkluderande. Många goda exempel många jobbar otroligt ambitiöst och är duktiga. Syns i vår utmärkelse Sveriges friskaste företag.

Vilken är er största utmaning i höst?

I en föränderlig och osäkrare omvärld dyker mycket nya behov upp hos våra kunder, i deras organisationer. En del påverkas mycket av lågkonjunkturen och konkurser med mera, andra mindre. Det leder till exempel till oro på arbetsplatserna, och en krismedvetenhet. Samtidigt får man inte tappa fokus på allt det ”vanliga” man behöver jobba med i sin arbetsmiljö och hälsa, när mycket fokus blir på lönsamhet och affär. I detta följer vi kundbehov och stöttar i det de behöver hantera. Och viss påverkan har det så klart på oss också. Få står ju oberörda i detta.

Till sist är vi såklart nyfikna på hur många från ditt marknadsföringsgäng som kommer och backar upp dig😉 på Tendensdagen den 19 oktober då du sitter med i panelen under programpunkten – den hållbara arbetsplatsen?

Jag har två som hänger med från marknad. Och så kommer vår försäljningschef med. Superkul!

Kommer du också till Tendensdagen?
Varmt välkommen att boka!
19 oktober på Chinateatern. Fritt för medlemmar!