26 januari 2024

Intervju med Ylva Lipkin Brand Manager If SkadeförsäkringFörst och främst stort grattis till Signumpriset 2024! Vad betyder denna utmärkelse för er?

Tusen tack! Det betyder massor i form av intern stolthet, och kul att få uppmärksamhet på det långsiktiga, strategiska arbete som grundar ett starkt varumärke. Många av sakerna som juryn berömde är inte så synliga – t.ex. vår policy för legalt skydd av varumärket.

Vad hade ni för tankar inför själva tävlingen och era chanser att vinna?

Jag hade ingen känsla av att ”vi kommer att vinna”, men däremot kändes det bra när vi sammanställde underlag som juryn ville ha och jag kunde se att vi verkade checka av på alla punkterna. Så möjligheten fanns ju där!

Vill du dela med dig av dina tre bästa tips hur man bygger och vårdar sitt varumärke långsiktigt?

Det är ju väldigt många parametrar, i vårt fall tror jag att den interna företagskulturen och våra uttalade kärnvärden och syfte, är en superviktig grund. För det andra att hålla fast vid en sån grund över tid, och utveckla brand identity och kommunikationsstrategi och -koncept utifrån samma grund. Det tredje är insikten om att hela företaget bygger varumärket, så att hitta brand consistency i allt från kundkontakter till extern kommunikation är viktigt.

Hur skulle du beskriva styrkan i er varumärkesvård?

Vi har duktiga egna jurister på If, med en utpekad IPR-advisor som samarbetar tätt med mig. Vi har också ett etablerat samarbete med vår immaterialrättsbyrå AWA, samt motsvarande på domännamnssidan, och det fungerar mycket bra där alla vet vad de ska göra i händelse av intrång och liknande. Som försäkringsbolag är vi vana att tänka risk. 😉

Varför tror du att just ni vann Signumpriset i år?

Bra fråga? Kanske för att vi hade bra underlag att skicka in – i kombination med att vår externa kommunikation har synts brett de senaste 1,5 åren?

Vilka är era största utmaningar och möjligheter 2024?

Om du menar som företag så är utmaningarna många, lågkonjunktur och inflation pågår fortfarande, extremväder orsakar oss stora kostnader. Samtidigt har vi stora möjligheter att kommunicera mer av t.ex. vårt hållbarhetsarbete och allt vi gör för att förebygga skador.

Till sist – Hur kommer ni att fira vinsten?

Vi firade i fredags med att äta tårta! Och vi ska fortsätta prata mycket om detta internt under 2024 både för att fira och för att visa att det långsiktiga varumärkesarbetet lönar sig.

Läs mer om Signumpriset 2024