22 januari 2024

If vinnare av Signumpriset 2024

Vinnare Signumpriset 2024: If Skadeförsäkring.
Övriga nominerade: Stockholms Stadsmission, SOS International, Axfood och SBAB

Signumpriset uppmärksammar varje år det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda sitt varumärke. I år tilldelades det prestigefyllda priset If Skadeförsäkring. Signumpriset är instiftat av Groth & Co och delades i år ut för 29:e gången.

Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren sitter med i juryn för Signumpriset

Juryledamöter: juryordförande Jan Rosen och jurysekr Gunnar Berenmark, Kirsi Ekström, Director, Trademarks & IPR, Telia Company AB,  Henrik Grinbaum, jurist, Francesca O’Brien Apelgren, VD, Sveriges Marknadsförbund, Petra Stenecker, Global Marketing Director, BabyBjörn AB, Katarina Strömholm, advokat, Strömholm Advokatbyrå AB, Michael Persson Gripkow, varumärkesstrateg, Ann-Katrin Tottie, Director Customer Insights & Loyalty samt Framtidsanalytiker, ICA Gruppen AB

Vinnare 2024

Årets vinnare av Signumpriset är ett lysande exempel på hur man bygger och vårdar ett starkt varumärke över tid. Insikt om varumärkets värdeskapande, omsorg om dess fundament och konsekvens i utförandet i alla led bäddar för långsiktigt framgångsrik affärsverksamhet och effektivitet. Signumjuryns bedömningskriterier uppfylls exemplariskt till varje del.

• Varumärkesstrategin är genomtänkt och långsiktig, väl anpassad för verksamheten och den marknad där vinnaren verkar.

• Varumärkesexponeringen är konsekvent, sätter genomgående varumärket i fokus och följer varumärkesstrategin.

• Kvaliteten på företagets varumärkesmanualer är föredömlig med allt samlat i en enhetligt och pedagogiskt utformad varumärkesportal, tillgänglig för alla anställda och inbjudna konsulter.

• Omfattningen av varumärkesskyddet är väl avvägd och ändamålsenlig.

• Strategin för varumärkesskyddet och åtgärder vid intrång är gedigen och tydligt beskriven både direkt på varumärkesportalen och via länk i ett omfattande policydokument. Bevakning och åtgärder sköts av en extern partner i nära samarbete med företagets egna jurister.

• Varumärkesansvaret ligger på företagets chef för varumärke, marknadsföring och kommunikation, som rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen.

Årets Signumprisvinnare verkar i en bransch som de flesta hoppas slippa tänka på och är med sina över 3,9 miljoner kunder det största sakförsäkringsbolaget i Norden sedan mer än 20 år. Med löftet att finnas vid kundernas sida när det behövs som mest vill man upplevas som det mest omtänksamma försäkringsbolaget och ge människor tillförsikt idag att forma sin framtid.

Vinnare av Signumpriset 2024 är If Skadeförsäkring!

Läs intervju med Ylva Lipkin Brand Manager If Skadeförsäkring

Årets övriga nominerade:

Förutom If Skadeförsäkring var även Stockholms Stadsmission, SOS International, Axfood och SBAB nominerade till Signumpriset 2024.

Läs mer om Signumpriset här