21 mars 2023

Intervju med Linda Estenthal, Sveriges Marknadsförbunds valberedning

Linda Estenthal CMO Rusta

Hej Linda, vad är viktigast i ditt uppdrag och vad ingår i ditt ansvar som ledamot i Valberedningen i Sveriges Marknadsförbund?

Som ledamot i Sveriges Marknadsförbund föreslår vi styrelseledamöter till förbundets årsstämma. En viktig aspekt i vårt uppdrag är att säkerställa att det finns en bredd av kompetenser i styrelsen och vår uppgift är att finna lämpliga kandidater.

Ni är nu klara med arbetet inför Årsmötet den 3 maj, hur har det gått?

Det har gått bra tack! Vi har sonderat omvalsintresset och alla styrelsemedlemmar vill fullfölja sina mandatperioder.

Vill du dela med dig av några tips på hur man bör tänka för att få till den perfekta styrelsen?

Tipset skulle vara att få till en riktigt bra bredd i ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Till sist, är det något speciellt du kommer ta del av i Sveriges Marknadsförbunds utbud – förutom Årsmötet då förstås

Jag ser fram emot Tendensdagen i oktober!

Sveriges Marknadsförbund valberedning

Årsmöte Sveriges Marknadsförbund 2023