1 december 2022

Kallelse till Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte den 3 maj kl 15.00

Sveriges Marknadsförbund 2023

Välkommen till årsmöte den 3 maj kl 15.00 – 15.30

Plats: Via Teams.

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se

DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av revisor och suppleant
12. Val av valberedning


Valberedningens förslag till styrelse:

Omval till 2025
Niclas Fröberg, Tre Kronor – ordförande (omval)
Catarina Falkenhav, Kungliga Operan (omval)
Christer Löfgren, Bergenstråhle & Partners (omval)
Kaj Török, Max Burgers (omval)
Mikael Stange, DHL Freight (omval)

Vald till 2024
Mari Lagberg, Volvo Car Retail (vald)

Valberedning omval till 2024
Tom Thörnblom, Lyko – ordförande (omval)
Linda Estenthal, Rusta (omval)

Valberedning att välja till 2024
Karin Lund, Kappahl (nyval)
Elizabeth Anderberg, Tetrapak (nyval)

Länk till stadgar