29 april 2024

Intervju med Elizabeth Anderberg Tetra Pak, Sveriges Marknadsförbunds valberedning

Elizabeth Anderberg, kommunikationsdirektör Tetra Pak. Foto: Tetra Pak


Hej Elizabeth, vill du berätta kort om dig själv och din bakgrund?

Jag arbetar som kommunikationsdirektör för Tetra Pak Norra Europa. Jag har arbetat med kommunikation i princip hela mitt yrkesliv – jag började som översättare då jag är utbildad i språk, och blev sedan teknisk skribent. Jag tog min master i kommunikation ganska sent i livet och efter det började jag arbeta med marknadskommunikation, internkommunikation och PR. Kommunikation är ett sådant brett ämne med massor av vägar att upptäcka, vilket är varför jag älskar det. Jag har mestadels arbetat för svenska globala företag som finns i Södra Sverige där jag bor, både som anställd och konsult –  IKEA; Alfa Laval, Axis, Sony Ericsson, Tetra Pak.

Du är ledamot i Valberedningen för Sveriges Marknadsförbund? Vad är viktigast i ditt uppdrag, vad ingår i ditt ansvar och vad är det bästa med att engagera sig i detta uppdrag?

I uppdraget ingår att närvara och bidra på mötena samt att hjälpa valberedningen att värva styrelsemedlemmar – och att vara en god ambassadör för Sveriges Marknadsförbund.

Vilka specifika egenskaper och kompetenser ser du som avgörande för att utveckla en effektiv och mångsidig styrelse?

Mångfald i flera dimensioner är alltid bra vad gäller kön, ålder, kompetens, etnicitet och geografi.

Vill du dela med dig av några tips på hur man bör tänka för att bygga och bibehålla en engagerad och kompetent styrelse?

Alla grupper mår bra av gemensamma tydliga mål och en känsla av trygghet och respekt för att generera kreativitet – marknadskommunikation är ett så snabbrörligt område att kreativitet är en absolut nödvändighet, tillsammans med en uppskattning för den nya tekniken.

Till sist – hur har arbetet gått i år?

Jättebra! Det har varit ett roligt år och jag är glad att jag är med i detta viktiga arbete.

Länk till Årsmöte 15 maj