5 oktober 2023

Intervju Linda Palmgren, moderator för programpunkten: Hur skapar AI värde för marknadsförare? på Tendensdagen

Linda Palmgren

Hej Linda, du är moderator för en av programpunkterna på
Tendensdagen den 19 oktober,
berätta gärna kort vem du är?

Bakgrund inom media, kommunikation och tech samt en av nyckelpersonerna bakom influencerfenomenets intåg i Sverige. Tidigare VD för Bauer Media, VD för mediebyrån Starcom och utvecklingschef på Publicis Groupe.  Många års erfarenhet i ledande befattningar inom försäljning, affärsutveckling, transformation och kommunikation både i Sverige och i Norden. Tror på hållbar tillväxt genom inkluderande ledarskap. Styrelseledamot Stadium, Voyd Play, IAB. Rådgivare hos Wisory inom ledarskap, strategi och kommunikation. 

Du har en skicklig panel med dig bestående av Lina Bäverstad, Chris Cabau, Carl Wåreus och Mikael Ljungblom, berätta vilka huvudpunkter du och din panel ska diskutera?

Vi ska reda ut begreppet AI, diskutera dess användning inom bland annat marknadsföring. Prata om de första AI-applikationerna och vilket värde de tillför samt utvärdera om utvecklingen av AI överskattas eller underskattas.

Vilka förväntningar har du på deltagarna och vad hoppas du att de ska ta med sig från ert samtal?

Jag hoppas vi med den mycket kunniga panelen både kan inspirera som att förtydliga och med det ge konkreta tips, verktyg för publiken att ta med sig hem efter Tendensdagen. 

Vilka är dina 5 bästa tips för framgångsrik marknadsföring med hjälp av AI?

 1. Tydlig målsättning: Definiera klara och realistiska mål för din Generative AI-användning. Var öppen för anpassning när det behövs för att uppnå dina mål. 

 2. Automatisering av upprepade uppgifter: Använd AI för att automatisera tidskrävande och rutinmässiga uppgifter. Detta frigör tid för strategiskt arbete och kreativitet. 

3. Prediktiv analys och personalisering: Utvärdera kundbeteenden med hjälp av AI och använd insikterna för att skapa individanpassade kampanjer som verkligen engagerar dina målgrupper. 

4. Effektiv användning av generativ AI: Utforska verktyg som Midjourney, Gamma och Chat GPT för att öka kreativiteten i dina marknadsföringskampanjer och för att optimera din innehållsproduktion. 

5. Optimering och support: Dra nytta av AI för att optimera dina kampanjer, inklusive SEO och A/B testing. Fokusera alltid på ren data och etisk användning av AI för att bygga förtroende och förbättra resultat.

Vilken programpunkt längtar du lite extra mycket efter på Tendensdagen,
förutom den du är engagerad i såklart?

Många intressanta och viktiga ämnen som berörs men Erik Halkjærs punkt på agendan med temat om ”de stora techjättarna och de sociala plattformarna är ett hot mot vår demokrati” ska bli intressant att höra Eriks perspektiv på.

Kommer du också till Tendensdagen?
Varmt välkommen att boka! (fullsatt – väntelista finns)
19 oktober på Chinateatern. Fritt för medlemmar!