12 maj 2024

Vem vinner Senior Talent Award i år?

Vilken organisation kommer att få det prestigefyllda priset
Senior Talent Award 2024?

Vem kommer att få det prestigefyllda priset
Senior Talent Award 2024?


I år bjuder vi in dig att vara med och nominera.
Deadline 1 juni.


Mejla din nominering/ ditt förlag till info@svemarknad.se 


Du kan nominera i följande klasser:
-Individ
-Organisation
-Företag

Läs om vinnarna 2023 samt juryns motiveringarna

Skriv din nominering utifrån de här kriterierna:

🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

🌟 Vi premierar företag, organisationer och/eller projekt samt enskilda individer.

2023 var det 3 vinnare: Northvolt (företag), 57:orna (förening) och Camilla Läckberg (individ) Läs mer här

2022 var det Axel Johnson Group med Emma Claesson i spetsen som kammade hem utmärkelsen. Samt hedersomnämnande till Tomas Ledin. Läs mer här


Här kan läsa mer om Senior Talent Award och se samtliga jurydeltagare.