29 mars 2023

Vem vinner Senior Talent Award i år?

Vilken organisation kommer att få det prestigefyllda priset
Senior Talent Award 2023?

Vilken organisation kommer att få det prestigefyllda priset Senior Talent Award 2024?


I år bjuder vi in dig att vara med och nominera.
Deadline 25 augusti.

Vinnaren avslöjas på Tendensdagen

Mejla din nominering till info@svemarknad.se 

Skriv din nominering utifrån de här kriterierna:

🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

🌟 Vi premierar företag, organisationer och/eller projekt.

2022 var det Axel Johnson Group med Emma Claesson i spetsen som kammade hem utmärkelsen.

Motiveringen löd:
”När många företag gör satsningar på att förändra sin åldersstruktur, valde ett företag att gå längre än de flesta. När många företag sopar siffrorna under mattan, valde ett företag att analysera dem. När många företag säger att åldern inte är ett problem eller ens en fråga, så valde ett företag att resonera precis tvärtom. I ett näringsliv hårt präglat av styrkeideal och riskminimering krävs både mod, integritet och beslutsamhet för att gå mot strömmen genom att medvetet blotta en svaghet. Årets vinnare av Senior Talent Award gjorde just precis detta. Med självkritisk utgångspunkt i en alltför låg andel chefer under 30 och över 60 år, beslöt ett företag att med uppkavlade ärmar och utstakade mål satsa just på dessa åldersspann. Allt för att bättre spegla sin omvärld, såsom den faktiskt ser ut. Ett perspektiv som sätter människan i fokus och samtidigt skapar helt nya affärsmöjligheter. Via ett stort mediegenomslag fick ett åldersfixerat land en klarsynt, insiktsfull och inspirerande lektion i hur man vänder en upplevd svaghet till en faktisk styrka – ett synsätt som alla kan ta till sig av, när det gäller synen på ålder. Dessutom fick 2022 års upplaga av Senior Talent Award en självklar vinnare.”

I år sitter Emma från Axel Johnson Group i juryn.
Här kan läsa mer om Senior Talent Award och se samtliga jurydeltagare.