Senior Talent Award 2022

Jury Senior Talent Award: Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund, John Mellkvist senior consultant and futurist Kreab, Anette Franzén, Head of Marketing Healthcare Seniors & Education Sodexo, Anton Almqvist Källén, Presschef TRR, Jesper Börjesson, Head Of Learning Rejlers, Åsa Edman vd TNG, Sophie Hedestad marknadsdirektör Netigate

Utmärkelsen ”Senior Talent Award” har instiftats för att lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Priset delades ut på Tendensdagen 20 oktober 2022.


Vinnare 2022: Axel Johnson Group

Hedersomnämnande 2022: Tomas Ledin

Grundare Sveriges Marknadsförbund

Motivering Vinnare: Axel Johnson Group
När många företag gör satsningar på att förändra sin åldersstruktur, valde ett företag att gå längre än de flesta. När många företag sopar siffrorna under mattan, valde ett företag att analysera dem. När många företag säger att åldern inte är ett problem eller ens en fråga, så valde ett företag att resonera precis tvärtom. I ett näringsliv hårt präglat av styrkeideal och riskminimering krävs både mod, integritet och beslutsamhet för att gå mot strömmen genom att medvetet blotta en svaghet. Årets vinnare av Senior Talent Award gjorde just precis detta. Med självkritisk utgångspunkt i en alltför låg andel chefer under 30 och över 60 år, beslöt ett företag att med uppkavlade ärmar och utstakade mål satsa just på dessa åldersspann. Allt för att bättre spegla sin omvärld, så som den faktiskt ser ut. Ett perspektiv som sätter människan i fokus och samtidigt skapar helt nya affärsmöjligheter. Via ett stort mediegenomslag fick ett åldersfixerat land en klarsynt, insiktsfull och inspirerande lektion i hur man vänder en upplevd svaghet till en faktisk styrka – ett synsätt som alla kan ta till sig av, när det gäller synen på ålder. Dessutom fick 2022 års upplaga av Senior Talent Award en självklar vinnare.
Stort, varmt åldersmedvetet grattis, Axel Johnson Gruppen!


Motivering Hedersomnämnande: Tomas Ledin
Senior Talent Award är i första hand en utmärkelse riktat mot företag som värdesätter senior kompetens och inte likställer talang med ålder. Som kan uppvisa en arbetsmiljö att trivas och utvecklas i under lång tid. Med det sagt kommer juryn också att kunna göra särskilda hedersomnämnanden till modiga eller betydelsefulla individer, som vågat gå mot strömmen och statuera goda exempel för andra att inspireras av. Detta år har juryn fastnat för en yrkesperson som nyligen bjöd in 12.000 personer till ett sprakande 70-årskalas i Avicii Arena, som inte ens Sveriges Television och Melodifestivalen kunde skjuta på. Lika mycket som ett födelsedagskalas och firandet av ett 50-årigt yrkesliv, blev det ännu en dag på jobbet där åldern var totalt oviktig. I en tid då musikbranschen präglas av unga stjärnor och streams, har årets hedersprisvinnare i decennium efter decennium lockat fans i alla åldrar. Ofta tillsammans. Han utmanar också både sig själv och sin publik genom att låta sin musik flöda in i nya sammanhang, i händerna på såväl andra musiker som filmskapare och hela symfoniorkestrar. Årets hederspristagare har under imponerande lång tid – eller många korta somrar om man så vill – visat att musiken är en enande, vitaliserande kraft som effektivt tar sig förbi alla åldersbarriärer.
Tomas Ledin, vi kan lita på dig!


Senior Talent Award

Sveriges Marknadsförbund arbetar med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling och vill därför lyfta organisationer som är med och omdefinierar stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer när det gäller ålder kopplat till jobb och kompetens. Vi vill med priset göra ett statement och vara med och omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer så att fler inspireras att fortsätta skapa tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv.

Priset delades ut den 22a oktober 2022 på Tendensdagen.

Sveriges Marknadsförbund arbetar för inkludering och mångfald i media och reklam samt vill bidra till att motverka den svenska åldersrasismen i näringslivet.

JURY Senior Talent Award

Ordförande för Juryn Senior Talent Award är John Mellkvist


John Mellkvist, senior consultant and futurist Kreab
Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund
Anette Franzén, Head of Marketing Healthcare Seniors & Education Sodexo
Anton Almqvist Källén, Presschef TRR,
Jesper Börjesson, Head Of Learning Rejlers,
Åsa Edman vd TNG,
Sophie Hedestad marknadsdirektör Netigate


Framtidens arbetsplats

Det talas mycket om ”framtidens arbetsplats”. Av alla spaningar, är en av de säkrare att företag och organisationer kommer behöva uppvisa en större öppenhet mot livserfarna medarbetare för att förstå köpstarka målgrupper och bli lönsamma. Arbetsplatsen behöver bli en plantskola för hela arbetslivet, så att talang kan blomma både längre, senare och flera gånger.

Det finns flera olika sätt att skapa en sådan arbetsplats – där medarbetarna oavsett ålder uppmuntras att kompetensutveckla sig och dela med sig av sin kunskap och erfarenheter över genertionsgränserna.

Senior Talent Award är skapat av Sveriges Marknadsförbund för att uppmuntra just detta.

Juryn kommer att bedöma och berömma utifrån de här kriterierna:


🌟 Organisationen måste kunna påvisa ett resultat kopplat till arbetet med ålder. Det kan vara ekonomiska resultat, trivsel kopplat till medarbetarundersökning, påvisade utvecklingsmöjligheter, minskad personalomsättning eller annat.

🌟 Finns ett program för mentorskap/omvänt mentorskap i organisationen?

🌟 Hur kommunicerar organisationen externt såväl som internt om arbetsför ålder och vid rekrytering? T ex kan man söka ett jobb där om man är 63 år? Visa exempel på.

🌟 Har organisation någon nedskriven policy om ålder?

🌟 Hur synliggör organisationen äldre medarbetare?

🌟 Ålderism – hur diskuteras/motverkas problematiken?

🌟 Rekrytering – har man nyrekryterat 60+? (dvs ej bara internrekryterat)

🌟 Tillämpas medvetet åldersmixade team?

🌟 Finns en lärande kultur i organisationen? Finns metoder eller processer för kontinuerligt lärande? Erbjuds kompetensutveckling till alla, oavsett ålder/antal år i arbetslivet/företaget?

//John Mellkvist, jury ordförande