27 juni 2022

International News Internationellt nyhetsbrev för medlemmar

Sveriges Marknadsförbunds företagsmedlemmar erhåller ett internationellt nyhetsbrev.
Hör av dig om du saknar nyhetsbrevet, vill ha det skickat igen eller om någon av dina kollegor önskar få nyhetsbrev och övrig information från Sveriges Marknadsförbund.
Varmt välkommen att mejla till info@svemarknad.se

Newsletter 3 skickades den 28 september 2023.


Innehållsrubriker International Newsletter 3


Consumer protection online –
Fitness check, investor protection and virtual world

Online influencers: opinion and report

The regulation of green claims –
different timelines and procedural steps

Health, HFSS and obesity

Other policy news: Due diligence, virtual worlds,
addictive design & DSA implementation