22 juni 2021

International News Internationellt nyhetsbrev för medlemmar

Sveriges Marknadsförbunds företagsmedlemmar erhåller ett internationellt nyhetsbrev.
Hör av dig om du saknar nyhetsbrevet, vill ha det skickat igen eller om någon av dina kollegor önskar få nyhetsbrev och övrig information från Sveriges Marknadsförbund.

Newsletter 2 skickades den 21 juni 2021.
Varmt välkommen att mejla till info@svemarknad.se

Innehållsrubriker International Newsletter 2


The European Economic and Social Committee preparing an opinion on
“Advertising for modern, responsible consumption”


Digital advertising –
Discussions on Digital Services Act continue


Disinformation – The European Commission
publishes guidance to strengthen the
Code of Practice on Disinformation


Marketing to HFSS – European Commission presents
EU strategy on the rights of the child