25 oktober 2023

Medlemsintervju med Christine Bard

Christine Bard, Bard Branding

Hej Christine, varmt välkommen till Sveriges Marknadsförbund! Vad ligger bakom ditt beslut att bli medlem?

Tusen tack. Jag jobbar sedan länge tillsammans med er styrelseledamot Mikael Stange, och fick en rekommendation av honom att gå med. Jag ser fram emot en ömsesidig kunskapsdelning med er och andra medlemmar. Det dagliga lärandet är en stor del av min vardag och det som gör mig effektiv och innovativ i mitt arbete.

Vill du berätta kort vem du är och om din bakgrund?

Jag har djupdykt i en rad olika områden och branscher inom marknadsföring och kommunikation under mina 15+ år som konsult. Det har gjort mig duktig på att se helheter och förstå hur jag ska navigera mellan strategiskt beslutsfattande och kreativa lösningar. I övrigt skulle jag beskriva mig som en lättsam person att vara runt omkring (men min man skulle nog inte hålla med om just det). 

Du driver idag företaget Bard Branding, berätta gärna vad ni gör och för vem?

Jag driver Bard Branding sedan 6 år tillbaka. Fokus ligger på att utveckla och skapa attraktiva arbetsgivare och varumärken samt deras produkter och tjänster. Kort sammanfattat utvecklar vi företags kund-, kandidat- och medarbetarresa, och allt som påverkar marknadens syn på dem.

Vad tror du är trickset för att bli en framgångsrik arbetsplats där man behåller sina medarbetare?

Det är det du betalar mig för att ta reda på 🙂 Det korta och enkla svaret är att fråga och lyssna till sina medarbetare och utgå därifrån. Och att sen inte vara rädd för att sticka ut hakan och genomföra de förändringar som krävs. 

Vad driver dig som person?

Att se att det jag bidrar med gör positiv skillnad och ger faktiska resultat.

Vill du berätta om något roligt samarbete du har på gång?

Vi har många spännande samarbeten på gång. Inte minst produktutvecklar vi själva lösningar utifrån våra kunders önskemål och behov som vi nu testkör mot olika kunder. Det handlar egentligen om att löpande kunna erbjuda våra kunder att hålla en dialog med marknaden utifrån de målgrupper man vill nå och attrahera (vilka ofta är ganska nischade målgrupper när man vill attrahera olika yrkesroller eller kundmålgrupper i större B2B-bolag). Sen har vi ett alldeles färskt förnyat förtroende att fortsätta stärka Unizon strategiskt. Unizon är Riksförbundet för Sveriges kvinnojourer och har ett enormt viktigt samhällsuppdrag – att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är roligt att få arbeta med en sån bredd av organisationer.

Vilka trender ser du inom ditt expertområde?

ust nu är allt jag kan tänka AI när du ställer frågan så. Jag ser AI överallt. Många är oroliga att AI kommer att ta över ens roll. Men jag såg en bra punchline för en AI- kurs: AI kommer inte att ta över ditt jobb. Någon med kunskap inom AI kommer ta över ditt jobb. Jag signade upp mig direkt och resultatet blev den nya lösningen som vi nu produktutvecklar för att kunna erbjuda löpande dialog och mätningar mot nischade målgrupper. 
Utöver det skulle jag säga att den traditionella reklamen dör ut; tack och lov om jag får säga det själv. Idag betalar vi konsumenter för att slippa exponeras för reklam, samtidigt som många kommunikationsbyråer envist håller fast vid att leverera traditionella reklamlösningar. Idag handlar marknad och kommunikations roll snarare om att förstå marknadens behov och önskemål så organisationen kan utveckla sina produkter och tjänster till något som människor är villiga att använda och därefter rekommendera vidare.

Till sist, vilka är Bard Brandings största utmaningar och möjligheter framåt?

Jag skulle säga att den största utmaningen och möjligheten framåt är den produktifiering vi nu utvecklar för att hålla en dialog med marknaden utifrån de målgrupper som man är intresserad av att nå för löpande input i hela eller delar av kund- och/eller kandidatresan. Det är också ett sätt att bredda vår kundbas och därmed sprida våra risker när bolag blir försiktigare som följd av lågkonjunkturen.