16 januari 2023

Intervju med Peter Wissing – rådgivare i Undersökningar

Peter Wissing, Evimetrix
Sveriges Marknadsförbunds rådgivare i Undersökningar.

Hej Peter, vill du berätta kort om dig själv, dina expertisområden och vad som driver dig som person.

Kort om mig är att jag arbetar som senior konsult inom marknadsundersökningar, med specialinriktning varumärken. Jag har arbetat i branschen sedan 2000. Från början mätte jag väldigt mycket reklamkampanjer och deras effektivitet, men det utvecklades mot varumärken nuvarande positioner och deras utvecklingspotentialer. Jag genomför idag Evimetrix Swedish Brand Award, en undersökning med ca 400 varumärke fördelade på 34 branscher och det är ca 6 500 svenskar som ger dem sina omdömen. Utöver dessa mäter jag ca 350 centrumanläggningar och handelsplatser. Där handlar det dels om varumärkena men också om att utveckla anläggningarna så att de attraherar fler konsumenter. Avslutningsvis gör jag också ett par projekt som riktar sig till varumärken på business to business arenan. Där handlar det om ett 100-tal varumärken som får omdömen av ca 650 beslutsfattare i företag med mer än 50 anställda.

Vad är roligast i din roll som rådgivare inom varumärkespositionering och utveckling?

Roligast i rollen som rådgivare är när jag får ge min rekommendation och den följs. Ganska ofta handlar det om att hjälpa till att skilja på vad som är strategisk position och vad som tillhör det operativa arbetet med att utveckla märket.

Vilka trender ser du inom ditt område?

Den största trenden just nu är att hållbarhetsarbetet som många varumärken arbetar med också bidrar till nöjdare kunder. Det har jag aldrig förut kunnat bevisa, men i en av mina kundrapporter i höstas dök hållbarhetsarbetet upp som den viktigaste faktorn till att man är nöjd som kund. Efter det har det kommit upp några gånger till och i ett fall var det faktiskt den viktigaste faktorn för det märkets omtyckthet. Kanske skulle det kunna vara något som faktiskt utvecklar i McCarthys 5 P:n.

Vill du ge oss tre tips för att komma i gång och lyckas med positioneringsarbetet?

Mina tips kanske inte är tre, men:

a) Säkerställ att alla inblandade i varumärkesarbetet är eniga om var resan börjar. Vilken kännedom har varumärket på sin marknad? Hur omtyckt är varumärket av de som finns på marknaden? Vilken marknadsandel har varumärket, både i omsättning men också i upplevd kundrelation? Hur stark är lojaliteten med märket? I den bästa av världar undersöker man dessa strategiska värden så att positionen är helt säkerställd.

b) Sätt mål för när varumärket ska ha nått vilka nya nivåer och när. Beräkna investeringsbehov för att ta sig dit och

c) Följ upp med jämna mellanrum, så att du ser att dina insatser ger önskad effekt. Gör de inte det behöver du undersöka och analysera djupare så att kommande insatser ger önskad effekt.

Hur kompetensutvecklar du dig själv?

Den var svår. Jag gör egentligen ingenting, men jag känner nog att mina undersökningsresultat utvecklar mig varje dag. Jag lär mig mer och mer om mina kunder och deras varumärken för varje dag som går, men jag har inte hittat någon utbildare eller så som har utbildningar som skulle passa mig.

Till sist, vilka är dina största utmaningar och möjligheter 2023?

Min stora utmaning är alltid att få mer tid över att sälja in nya kunder och projekt. Tyvärr har förra årets sista månader och det här årets första planeringsmånader inte några utsikter att infria min förhoppning.

Lyssna på Peter Wissing och övriga rådgivare 31 januari – webbinarium – Spaningar 2023