22 juni 2023

Intervju med Beatrice de Maré Peterson Affärsområdeschef Hexanova Media Group

Beatrice de Maré Peterson Affärsområdeschef Hexanova

Varmt välkommen till Sveriges Marknadsförbund! Vad ligger bakom ert beslut att bli medlemmar? 

Stort tack! För oss kändes det viktigt att få möjlighet att vara en del av gemenskapen och kunskapen som finns inom Sveriges Marknadsförbund. Som arrangör av olika mötesplatser och konferenser är det också viktigt med kompetensutveckling, att vi håller oss uppdaterade, får inspiration och har koll på olika verktyg och plattformar och vad som händer i vår omvärld och inom ledarskap, kommunikation och marknadsföring i stort. Ytterligare en viktig aspekt är såklart även möjligheten till att skapa nya kontakter och affärsrelationer.

Vill du berätta lite kort vem du är och vilken bakgrund du har?

Jag är en driven koncept-, affärsutvecklare, projektledare, marknadsförare och kommunikatör med lång erfarenhet av mäss- och eventbranschen, bl a från Svenska Mässan, Bok & Bibliotek, Göteborg & Co och som VD och ägare av Eventdagarna som tidigare var Skandinaviens enda heltäckande fackmässa och forum inom Event Marketing, sponsring, evenemang och möten. Har under min studietid bott utomlands ett antal år, är intresserad av arkitektur och formgivning och jag tycker mycket om att resa. Ägnar en stor del av min fritid åt familj, vänner, musik, båtliv, fotboll och hästar och sporter som fotboll och hästhoppning.   

Vad är roligast i ditt jobb som affärsområdeschef på Hexanova?

Att få träffa, lära sig av och inspireras av alla fantastiska, intressanta och kunniga människor och företag som jag kommer i kontakt med varje dag. Självklart också att ansvara för att leda och affärsutveckla den operativa eventverksamheten inom Hexanova Media Group och att etablera och utveckla nya projekt, affärsmodeller och erbjudanden.

Vilken är er viktigaste uppgift?  

Vi är ett mediebolag som dels ger ut affärstidningar och som arrangerar årliga konferenser och mötesplatser främst riktade mot den offentliga sektorn. Vi lever efter devisen att vi ska skapa mötesplatser som skapar samhällsnytta. Vårt ledmotiv är att ”kunskap är källan till goda affärer”. Vårt största fokus är att våra event ska inspirera, ge nya insikter och kunskap och vara forum för nya kontakter och nätverkande.

Vad fick dig att börja arbeta inom event och mediebranschen?

Att verka för att skapa möten mellan olika människor, företag och andra aktörer, att förmedla och överföra information och att skapa plattformar för kunskap, inspiration och nya idéer som samtidigt skapar affärsnytta har alltid attraherat mig som person. Event och mediebranschen är verkligen en bransch där ingen dag är den andra lik och där man ständigt lär sig nya saker, om nya branscher. Sedan är det alltid en kittlande känsla ”att gå live” och att förverkliga det som man har jobbat hårt för under en lång tid.

Berätta gärna om något spännande event ni har på gång i närtid?

Vi arrangerar som sagt ett flertal spännande, utvecklande och kunskapsgivande konferenser och mötesplatser inom olika områden varje år. De mötesplatser som ligger närmast i tid och som jag tror kanske är av mest intressant för medlemmarna i Sveriges Marknadsförbund är bl a Learning Conference – den nya mötesplats för konkurrenskraftens nya valuta: utveckling av kompetenser och livslångt lärande som arrangeras i september samt CX Management – den nya mötesplatsen för alla som arbetar med att erbjuda sina kunder unika kundupplevelser och Publikom – mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor, som båda arrangeras i oktober.

Till sist, är det något i Sveriges Marknadsförbunds utbud du ser extra mycket framemot att ta del av?

Jag tycker verkligen att hela utbudet är superintressant så svårt att välja. Jag hoppas att få möjlighet till uppdateringar i seminarier/webinarier och att få möjlighet att ta del av en del av ert breda kursutbud. Sedan kommer jag naturligtvis också att gå på Tendensdagen.