6 maj 2020

Hur corona påverkar människors arbetssituation & arbetsmiljö

Vi har pratat med flera marknads- och kommunikationschefer om hur corona viruset påverkar människors arbetssituation och arbetsmiljö.
Läs om deras utmaningar men även om tips, kloka tankar och hur
de ser framåt!

Bodil Jönsson Lindgren kommunikationschef
COOP

Bodil Jönsson Lindgren kommunikationschef
COOP Sverige AB

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Stora delar av kommunikationsteamet har arbetat med kommunikation kring Corona. En del av teamet har arbetat dedikerat med frågan och ingått i Coop i Sveriges kommunikationsgrupp för krisledning.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi kommunicerar via vårt intranät, men vi kompletterar med digitala plattformar för information och möten. Vi spelar också in filmer för intern och extern kommunikation. Vi arrangerar telefonmöte med VD och medarbetare.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?

Vi har anpassat budskap och kompletterar med aktiviteter som tex underlättar för riskgrupper att handla.

Några exempel är:

  • Coops samarbete med God Hjälp som möjliggör gratis hemleveranser av mat och apoteksvaror till riskgrupper.
  • 70 plus – De senaste veckorna har Coops onlinebutik sett en markant ökning av beställningar. För att underlätta för seniorer adderar vi nu leveranstider för gruppen 70 plus. Det innebär att leveranstider kl.10-20 är tillgänglig för seniorer att beställa  sina matvaror och få de levererade hem till dörren.
  • Coop och Äldrekontakt startar samarbete för att hjälpa äldre. Myndigheterna vill att de som tillhör en riskgrupp stannar hemma och undviker all onödig social kontakt på grund av Corona-pandemin. Det är en utmanande situation för många men speciellt för äldre som saknar hemtjänst eller anhöriga i sin närhet som kan hjälpa till att lösa enklare vardagssysslor som att handla. Coop inleder nu ett samarbete med den ideella organisationen Äldrekontakt. Organisationen har ett nätverk på cirka 1 000 volontärer i 35 kommuner runt om i landet som nu hjälper äldre med matinköp.
  • Vi har även inlett ett långsiktigt samarbete med BRIS och projektet ”Trygg om natten” som garanterar en intäkt till BRIS på minst 1,5 msek. Projektet syftar till att hålla Bris stödlinje öppen dygnet runt. Trycket på BRIS stödverksamhet är extra stort just nu med anledning av Corona-viruset. Projektet finansieras genom försäljning av mjölk under varumärket Coop.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Vi använder främst Skype och Teams.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Livsmedelsbranschen har en mycket viktig roll att fylla i denna svåra tid. Vi ser till att livsmedelsförsörjningen fungerar i hela landet och att våra butiker ska vara öppna.

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Kommunikation är en viktig funktion under en kris som vi befinner oss i just nu.
Det är viktigt att vi arbetar med intern kommunikation som säkerställer att våra medarbetare är informerade och har den senaste informationen. Intresset är högt från media men också från våra kunder och medlemmar via vår kundservice.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi genomför inga större förändringar. Vi ställer in vissa kampanjer med några av våra partners bl.a. erbjudanden på resor.

Anna Troberg förbundsordförande fackförbundet DIK

Anna Troberg – DIK Foto: Stina Gullander

Anna du är förbundsordförande på fackförbundet DIK; vad är det för frågor du brottas med nu under dessa corona tider?
Just nu arbetar DIK hårt med att hjälpa våra medlemmar att navigera coronakrisen så väl som möjligt. Den privata kommunikationsbranschen har drabbats hårt av permitteringar och varsel och vi gör allt vi kan för att finnas vid våra medlemmars sida i allt detta.

Hur stor är efterfrågan på era tjänster nu jfr med samma period förra året?

Ja, absolut. Det är många frågor kring vad som egentligen gäller vid sjukdom, smittorisk och hemarbete. Det är också mycket arbete med förhandlingar kring varsel och permitteringar. Det är också många som nu väljer att gå med i DIK och det är förstås trevligt att få välkomna dem in i den fackliga tryggheten när världen omkring oss alla är så instabil.

Hur stor är efterfrågan på era tjänster nu jfr med samma period förra året?
Ja, absolut. Det är många frågor kring vad som egentligen gäller vid sjukdom, smittorisk och hemarbete. Det är också mycket arbete med förhandlingar kring varsel och permitteringar. Det är också många som nu väljer att gå med i DIK och det är förstås trevligt att få välkomna dem in i den fackliga tryggheten när världen omkring oss alla är så instabil.

Hur påverkas era medlemmar av Covid-19 situationen?
Den privata byråbranschen har i ett slag förlorat en stor del av sina uppdrag. De av våra medlemmar som är anställda riskerar att förlora sina jobb, de som är egenföretagare har förlorat en stor del av sina intäkter. Det är allvarligt. Samtidigt har de medlemmar som jobbar inom kommunikation inom stat, region och kommun nu väldigt mycket att göra. I kristider är samhällsinformation av olika slag hett eftertraktat.

Hur möter ni upp medlemmarnas behov, intressen och önskemål?
Just nu finns det en stor oro och på DIK svarar vi på alla frågor som kommer in. Det kan handla om allt från oro kring arbetsmiljö och smittspridning på jobbet till att man förlorat jobbet. Det kan också vara svårt att förstå vad regeringens olika krispaket innebär för just mig, därför går våra jurister igenom dem och förklarar det så att alla vet vad som gäller. Vi arbetar genom Saco också för att se till att våra medlemsgruppers speciella behov och önskemål finns med i de underlag som regeringen baserar sina beslut på.

Har du några tips till Sveriges Marknadsförbunds medlemmar där majoriteten är marknads- och kommunikationschefer?
Här och nu råder jag alla som inte är med i facket och a-kassan att gå med på en gång. Hos DIK får du råd och stöd på en gång och med regeringens nya regler får du också a-kassa om bara tre månader. Om du riskerar att bli utan jobb skulle jag dessutom söka efter möjligheter för kompetensutveckling för att stå bättre rustad när trenden vänder uppåt igen. Sist, men inte minst, vill jag också slå ett slag för att arbeta för att arbetsplatsen man jobbar på skaffar kollektivavtal – om den inte redan har det. Det ger en extra trygghet både för de anställda och för arbetsgivaren, speciellt i kristider.

Emma Thorp vd Scream Mediabyrå

Emma Thorp är vd på Scream Mediabyrå

Hur påverkas er byrå av Covid-19-situationen?
Vi påverkas givetvis, precis som alla andra. En del planerade kampanjer flyttas fram eller bokas av men det finns även kunder som ökar sin medienärvaro. Generellt sett ser vi att många annonsörer behöver mer rådgivning; det finns en osäkerhet kring hur man ska agera – och det gäller allt från medieval till budskap. Vi hjälper våra kunder med nya typer av frågor och, precis som alltid, att agera snabbt på det som sker i omvärlden.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi kommunicerar primärt över mail, Teams, slack och mobil. Mycket internkommunikation sker över video, bl.a. dagliga check-ins på alla avdelningar och Måndagsmöten för all personal.

Vilken typ av kommunikation har ni gjort kopplat till rådande situation?
Internkommunikationen är oerhört viktig i den situation vi befinner oss i, inte minst då alla medarbetare jobbar på distans. Jag kommunicerar i princip dagligen med personalen och vi har även löpande kommunikation med våra kunder, bl.a. kring utvecklingen på mediemarknaden.
När det gäller kommunikation under en kris; som ledare tror jag att man behöver vara trygg, tillgänglig, transparent och tydlig. Och visa omtanke; att man är både ledare och medmänniska. I en omvärld under snabb förändring krävs även ett agilt agerande med snabba beslut. Eller som en klok person sade: ett kallt huvud, is i magen och ett varmt hjärta.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
När det gäller extern kommunikation så använder vi det kommunikationssätt som passar respektive kund bäst; ofta samma kanaler som vi använder internt, dvs Teams, mail och mobil. Personlig kontakt är jätteviktig, mail kan inte ersätta all dialog eller känslan av närhet som ett samtal ger.
För bredare kommunikation använder vi våra sociala kanaler och hemsidan – och så skickar vi givetvis nyhetsbrev om utvecklingen löpande till kunder och samarbetspartners.

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Jag har fått mer och annan typ av arbete.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Nej det är jag inte. Vi har goda kundrelationer, fantastiskt duktiga medarbetare och en snabbfotad ledning. Det betyder dock inte att jag tar lätt på situationen, vi befinner oss alla i en kris och som VD har jag ett stort ansvar. Jag ser fram emot tiden efter Corona och är säker på att vi kommer ut ännu starkare på andra sidan!

Ulrika Lyth kommunikationschef Unionen

Ulrika Lyth är kommunikationschef på Unionen

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Eftersom krisen har en kraftfull påverkan på arbetsmarknaden är givetvis Unionen som Sveriges största fackförbund berört. Det är hårt tryck på såväl facklig rådgivning som medlemsrådgivning och vi ser ett ökat intresse av fackligt medlemskap under dessa veckor. Förhandlingsverksamheten jobbar för högtryck för att hjälpa dem som råkat i svårigheter.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi har utsett en inre krishanteringsgrupp i vilken internkommunikationsansvarig ingår. Alla kommunikationsinsatser relaterade till krisen stäms av där. Vi har byggt upp en FAQ på webben som fylls på i takt med att nya frågeställningar kommer och vi använder denna tjänst som ett nav för insatser i andra kanaler. Självklart är det vår rådgivning många hör av sig till, men genom att frågor och svar finns på webben och Facebook underlättar det för medlemmarna, i synnerhet som väntetiderna är längre än normalt nu när så många har behov av stöd. Vi har också en avdelad plats på Intranätet där vi samlar corona-relaterade frågor.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Utöver ovan har vi anpassat det vi går ut med i andra frågor och kanaler både vad gäller omfång och sakinnehåll för att passa rådande läge.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Unionen.se är navet. I övrigt använder vi hela vår kanalstruktur som komplement.

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Vi har betydligt mer att göra i vissa delar, men har avbokat en hel del andra insatser vilket gör att vi kan omfördela resurser dit det är störst behov. Några medarbetare har också hoppat in som stöd för rådgivningen för att hjälpa medlemmarna.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vanligt värvande kampanjarbete i offline-medier är pausat, men eftersom söktrycket är stort säkerställer vi att SEO och SEM fungerar och att vi är nåbara via olika jämförelsesajter. Vi har ett antal förköpta TV-spottar under april. Här har vi anpassat innehållet så att det är relevant utifrån rådande läge.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Det är just i såna här lägen som facket verkligen kan göra skillnad och hjälpa människor. Så det är nutid snarare än framtid som är vårt fokus nu. Men att Unionen har en viktig roll framåt; ja absolut är det så.

Pär Ekroth Chief Marketing Officer Getswish AB

Pär Ekroth är Chief Marketing Officer för Getswish AB

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
I snart 3 veckor har samtliga på bolaget arbetat ”remote” vilket såklart innebär förändrade rutiner kring internkommunikation och samarbete. Men överlag så har det fungerat väldigt bra. Sen coronakrisens intåg har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på Swish som betalsätt. Företag och organisationer vill nu snabbt komma igång och erbjuda Swish till sina kunder – både i fysisk miljö och i e-handeln. Dessutom ser vi också i större utsträckning att äldre målgrupper nu börjar använda Swish mer frekvent och på ett nytt sätt. Vi kan också se tendenser till att det har etablerats nya köpbeteenden i vissa målgrupper. Dessa förändringar påverkar hur vi riktar våra resurser och marknadsinsatser nu kortsiktigt.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Slack, Teams och i viss mån även Skype.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Mycket av våra  aktiviteter och kommunikation syftar nu till att möjliggöra för användare, partners, företag och banker att innovera på Swish API:er. Det gör vi exempelvis genom att lyfta goda exempel samt facilitera samarbeten mellan de olika parterna i ekosystemet. Vi har också valt att i våra kanaler lyfta hjälporganisationers insatser nu i coronatider för att bidra till ökad insamling och donationer.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Vi använder primärt egna kanaler och sociala medier.

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
På kort sikt har vi fått mer att göra.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi har pausat vissa initiativ för att istället fokusera våra resurser där vi tror att vi kan få störst utväxling och på bästa sätt bidra i dessa kristider.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Vi kan se att den breda konsumtionen har gått ned men Swish har nu också på kort tid etablerats i nya situationer. Jag är därför inte orolig för vår verksamhet. Däremot är jag orolig för vad detta innebär för enskilda individer och familjer, den svenska sjukvården och hur krisen kommer att påverka vår ekonomi som helhet.

Anna Erman Ojde kommunikationschef Danske Bank Sverige

Anna Erman Ojde är kommunikationschef för Danske Bank Sverige

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Vid en händelse av den här kalibern så är snabb och relevant kommunikation till medarbetarna och kunderna oerhört viktig och central. Det är en oerhört intensiv period och vi arbetar tillsammans för att kunna möta det enorma behovet av information som finns.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi fokuserar på streaming, chattar och mobil kommunikation för att nå medarbetarna på ett smidigt sätt. Vårt intranät är självklart också en viktig kanal.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Vi på kommunikationsavdelningen arbetar även i vanliga fall som en Nyhetshub. Ett arbetssätt som passar väldigt bra i en krissituation. Vår nyhetsportal www.nextconomy.se är ett nav i vår kommunikation och vi fokuserar på att erbjuda chattar där våra kunder kan ställa frågor till våra experter om bland annat privatekonomi och investeringar. Över 3 000 kunder har deltagit de senaste dagarna och tillsammans med Almi Invest kommer vi även ha en chatt för den viktiga startupcommunityn. Vi har skapat informationssidor på vår webb för företag och privatpersoner där det bland annat finns möjlighet att ansöka om att pausa från sin amortering. Vi jobbar också mycket med video i våra sociala medier för att nå ut med information om hur företag som får finansiella problem i spåren av Corona kan få hjälp av oss som bank. Det har varit mycket uppskattat.

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Det är 100% digitalt. Chattar är viktiga då de avlastar vår kundservice och när många människor har liknande frågor – man vill ha snabba och relevanta svar. Våra experter spelar en oerhört stor roll i det här läget och här vill jag särskilt nämna vår sparekonom Maria Landeborn som av naturliga skäl får väldigt många frågor just nu. Det finns en ”alla-för-en” anda inom Danske Bank som gör att vi har fullt fokus på att stötta varandra och nå ut till oroliga kunder. Vår nyhetshub är navet och vi gör som jag nämnde mycket streaming, kommunikation på webb och i sociala medier

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Betydligt mer. Just nu jobbar väldigt många oerhört mycket men det är viktigt att våra medarbetare får tid för privatlivet också. De inledande dagarna har varit väldigt intensiva. Vi vill så klart att alla medarbetare i banken och alla våra kunder ska känna att de är välinformerade och att vi svarar och hjälper dem. Kommunikation spelar en avgörande roll i en krissituation och är därmed en mycket viktig del.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi skjuter på vissa reklamkampanjer då det helt enkelt är fel tidpunkt. Men vi styr om till andra former av kommunikation. Det är jätteviktigt att se till att de frilansare vi jobbar med har uppdrag för vi behöver dem även i framtiden. Man ska inte ställa in allt – mer styra om och tänka om. Ställer alla in allt så går byråer och frilans i konkurs – det är viktigt att vi tar ansvar för helheten.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Jag kan faktiskt tvärtom konstatera att verksamheten trots att en mycket stor del av medarbetarna arbetar på distans, är i full gång. Och att alla jobbar digitalt och löser de problem som uppstår. I varje kris finns det något positivt och jag tror att väldigt många har upptäckt hur digitaliseringen faktiskt gör att Sverige kommer klara krisen bättre än vi hade gjort för 10 år sedan.

Malin Forkman kommunikationschef Dramaten

Malin Forkman är kommunikationschef för Dramaten

Hur påverkas er avdelning av Covid-19-situationen?
Vi påverkas på flera sätt. Först och främst för att vi nu med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens förtydligade riktlinjer stängt teatern för publik. För kommunikationsavdelningen blev därför den allra första uppgiften att informera vår publik om detta, boka om biljetter och betala tillbaka pengar m.m. Precis som resten av Dramatenpersonalen arbetar vår avdelning på distans.

Vilka verktyg använder ni för att klara internkommunikationen?
Vi använder Slack som verktyg för internt arbete och kommunikation med varandra på avdelningen. Vi har fasta möten två gånger om dagen med hela avdelningen, med syfte att få en gemensam uppdatering av läget och pågående projekt samt för att löpande fånga upp eventuella problem som måste lösas. Utöver det har vi ett antal projektgrupper, exempelvis kundtjänst och digital utveckling/kommunikation.

Vilken typ av kommunikation/marknadsföring har ni gjort kopplat till rådande situation?
Än så länge mest i form av informativ kommunikation om att vi stänger huset, vad som gäller för bokade biljetter etc

Genom vilken/vilka plattform/plattformar kommunicerar ni helst nu?
Hemsida och Sociala medier (Facebook och Instagram)

Har du fått mer, mindre eller bara omlagt arbete just nu?
Mer men också omlagt arbete. Blir ju ett större fokus på internkommunikation, både med ledning, avdelning och alla medarbetare. Att hela tiden vara aktuell utifrån omvärlden och att upprätta fungerande kanaler och rutiner när vi inte kan mötas som vi brukar. Dessutom under en tid då många känner oro och det därmed är än viktigare med tydlighet och ett nära ledarskap. En hel del arbetsuppgifter har ju fått läggas på is tills vidare.

Har du/kommer du ställa in några kampanjer?
Vi har ännu inte ställt in några kampanjer, men är däremot mitt i ett arbete med att bedöma hur våra premiärer och repertoar kommer att påverkas framöver. Och utifrån detta planera in när i tid kommunikationsarbetet ska göras.

Är du orolig för verksamhetens framtid?
Det är självklart en tid av oro för oss. Inställda föreställningar innebär tappade intäkter. Men jag känner samtidigt en stor tillförsikt i att vi nu tillsammans här på Dramaten gör allt vi kan för att utifrån rådande läge göra vårt bästa både för vår publik och för våra medarbetare på hela teatern. Och här har ju vår avdelningen en viktig uppgift både i det interna och i det externa arbetet.