24 maj 2024

Greenwashing och hållbar upphandling

Artikel från Miljömärkning Sverige AB.


Miljömärkning Sverige (Svanen) har gjort egen EU-valundersökning med fokus på greenwashing och offentlig upphandling. Det sistnämnda fokuserar på olikheterna i regler och lagar för företag respektive upphandlande organisationer – att det ställs mycket hårdare krav på företag än det ställs på offentlig upphandling, något Miljömärkning Sverige kallar för ”the green public procurement gap” och anser är orättvist mot företag med ambitioner att erbjuda marknaden hållbara produkter och tjänster.

Det är bråttom att nå miljö- och klimatmål och att öka takten i den gröna omställningen. Där har EU stora möjligheter, och nu är det dags att välja nya politiker till EU-parlamentet.

Är du osäker på hur du ska rösta? Vad vill de olika partierna?


Kontraproduktivt att använda offentliga medel för att upphandla icke-hållbart

Pär Holmgren (MP)

Pär Holmgren (MP). Pressbild: fotograf: Fredrik Hjerling


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Vi måste ha en marknad där seriösa aktörer producerar varor som kontrolleras av en tredjepartsgranskning – en märkning. En oberoende expert som tittar på produktionen. Det gör att vi som konsumenter kan lita på märkningen. Därmed ser vi också till att man inte hittar på egna märkningar, för det är just det som leder till greenwashing – stora företag som hittar på en egen märkning och hävdar att deras produkter är gröna.
Se film och läs hela intervjun med Pär på Svanen.seHöj kraven så oseriösa miljömärkningar försvinner


Arba Kokalari (M)

Arba Kokalari (M). Pressbild, foto: Leo Smidhammar


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Jag och Moderaterna har sett till att vi nu har en ny lag på plats som stoppar falska miljöpåståenden och greenwashing. Samt att de svenska miljömärkningarna ska bli en del av EU:s system av erkända miljömärkningar. Då gör vi det lättare för konsumenter att kunna lita på att det de köper faktiskt är grönt, och för företag att veta hur de ska agera för att bli mer hållbara.
Se film och läs hela intervjun med Arba på www.svanen.se


Jag vill värna svenska intressen

Beatrice Timgren (SD)

Beatrice Timgren (SD). Pressbild: Sverigedemokraterna.


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Vi tror inte på en centralisering av miljömärkningar på EU-nivå. EU-länderna har olika förutsättningar och i Norden har de lokala miljömärkningarna väldigt högt förtroende. Det är viktigt att kunna ställa lokala krav om man vill gå längre än de krav som finns på EU-nivå. Då kan man använda lokala märkningar som ett konkurrensverktyg.
Nya EU-krav ökar risken för mer byråkrati vilket kan göra det svårare för de etablerade märkningarna som redan finns. Och i värsta fall kan de försvinna eller tappa i förtroende.
Om det bara blir en märkning som anses trovärdig finns risken att det i sig blir greenwashing. Märkningen kan uppfattas som bättre fast det i själva verkeat redan finns etablerade miljömärkningar som kan vara än bättre.
Se film och läs hela intervjun med Beatrice på Svanen.se


Märkning ger trygghet för företag och konsumenter


Emma Wiesner (C)

Emma Wiesner (C). Pressbild, fotograf: Tyra Lundberg


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Under den här mandatperioden har vi jobbat stenhårt med en lag som heter Green Claims. En lagstiftning som handlar om att kunna styrka miljöpåståenden. När företag marknadsför sig som hållbara ska de ha rätt dokumentation och kunna visa på vilket sätt de faktiskt är hållbara. Om ett företag till exempel säger att det har sänkt utsläppen, ja då måste det kunna styrka påståendet med bevis. Man ska kunna känna sig trygg som konsument när man går och handlar.

Men för den sakens skull tycker jag inte att vi ska ta bort miljömärkningar. Utan märkningar är, tvärt om, både för företag och för konsumenter, ett system med regler för hur sådant här ska mätas. Märkningar är något man känner igen och litar på.

Vi vill framför allt skärpa reglerna för miljöpåståenden som görs, som inte är baserade på märkningar. Vi vill att man ska kunna lita på det som sägs.
Se film och läs hela intervjun med Emma på Svanen.se


Upphandling: Miljö, klimat och arbetsvillkor ska vara lika viktiga som lägsta pris


Hanna Gedin (V)

Hanna Gedin (V). Pressbild, fotograf: Agnes Stubner.


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Det ska vara enkelt för konsumenter att kunna ta till sig information och veta vad det är man handlar. För det är miljömärkning ett viktigt instrument och Vänsterpartiet har jobbat för att se till att stärka miljömärkningens betydelse. Bland annat genom det som kallas för Ekodesigndirektivet , där Vänsterpartiet var med och förhandlade fram att direktivet skulle omfatta fler områden. Detta till skillnad från högern där man försökte försvaga skrivningarna. För oss är det viktigt att konsumenter både ska kunna ta till sig, och få, information på ett enkelt sätt.
Se film och hela intervjun med Hanna på Svanen.se


En revolution på märkningsfronten


Karin Karlsbro (L)

Karin Karlsbro (L). Pressbild, fotograf: Jann Lipka


Vad vill ni göra för att stoppa greenwashing?

Jag tror att det är viktigt att vi får olika märkningssystem på plats som ger oss kunskap om vad som verkligen är klimatsmart eller miljösmart.
Under den senaste mandatperioden har det hänt mycket på området. Jag har till exempel arbetat med EU:s nya batteriförordning vilket innebär ett ”klimatpass” så att konsumenter kan vara säkra på att batterierna tillverkas på ett klimatsmart sätt. Så jag tror att det håller på att hända en revolution inom det här området.
Se film och hela intervjun med Karin på Svanen.se

Svar har ännu ej fåtts från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna – Håll utkik på Svanen.se