7 juni 2023

5 snabba fakta med Henrik Sjödin Konsumentfakta – hur beter vi oss?

Henrik Sjödin är Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Henrik är Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Henrik Sjödin är ekonomie doktor från Handelshögskolan, med inriktning på konsumentbeteende och marknadsföring. Sedan 2013 är han verksam som strateg och partner på Åkestam Holst NoA. Från uppdrag med företag inom vitt skilda branscher har han bred erfarenhet av insiktsarbete, och med sin forskarbakgrund är han passionerat intresserad av beteendevetenskap och användbara metoder för att förstå konsumenter. Henrik drivs av att sätta fingret på beteenden som driver verksamheter framåt och att göra komplexa samband mer begripliga, med hjälp av fakta, kunskap och pedagogik. Henrik har ett uppskattat nyhetsbrev på LinkedIn där hans ”fem snabba konsumentfakta” publiceras varje vecka.

Snabb fakta om hur vi använder vår tid, pengar och uppmärksamhet. Varsågod här kommer Henriks framgrävda konsumentfakta från vecka 23.


Noteringar om hur svenska folket prioriterar och konsumerar:

 1. Hushållens förväntningar på den egna ekonomin de närmaste tolv månaderna har blivit en aning mindre dystra, även om synen på framtiden fortsätter vara mörkare än normalt ur ett historiskt perspektiv. Fler tror att deras ekonomi kommer förbättras än de som tror att den försämras. Det förhållandet har vi inte sett sedan februari 2022.
  (Källa: Konjunkturinstitutet)
 2. I vintras uppgav varannan tillfrågad ur den vuxna allmänheten att de sänkt sin levnadsstandard väldigt lite eller inte alls under det senaste året. De som upplevde att de tvärtom sänkt den väldigt mycket utgjorde 14% av de tillfrågade.
  (Källa: ICA Banken / Kantar Public)
 3. Det är fler än någonsin som har rörligt elhandelsavtal eller timprisavtal. I januari 2022 hade 54% någon form av rörligt avtal. I april 2023 hade andelen ökat till 65%. Just timprisavtal var det 11% av kunderna som hade.
  (Källa: Energimyndigheten)
 4. Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsatte att minska under det första kvartalet. Kunderna köpte mindre volymer och bytte från dyrare livsmedel till billigare alternativ, till exempel från helt kött till billigare köttfärs. Totalt sett minskade försäljningsvärdet med 6%, jämfört med samma kvartal föregående år.
  (Källa: Svenskt ekoindex)
 5. Ungefär hälften av alla barn och unga har en individuell barnförsäkring.
  (Källa: Svensk Försäkring)