2 december 2015

Möt medlem: Anna Stenberg, Women Executive Search

Anna StenbergAnna Stenberg är grundare av och vd för Women Executive Search (WES), vars främsta mål är att utmana den traditionella rekryteringsbranschen och tillgängliggöra mer av den kompetens som finns på arbetsmarknaden. Sedan starten 2011 har de rekryterat över 180 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, varav 80% är kvinnor.
Som ny medlem i Marknadsföreningen i Stockholm (MiS) ser hon flera spännande möjligheter och synergier där båda parter med sina respektive nätverk kan dra fördel av varandra. Samarbetet gäller både Sveriges Marknadsförbund och Marknadsföreningen i Stockholm och möjliggörs till stor del tack vare de båda organisationernas arbete med sina respektive Styrelsebanker. 
 
Välkommen som medlem, Anna! Kan du berätta lite om din bakgrund?
–Jag är uppväxt i Stockholm och studerade bland annat ekonomi vid Handelshögskolan. Jag har en bakgrund hos MTG, där jag tyckte Kinnevikskoncernen var ett spännande karriärval, med sin starka företagskultur. Jag började där som trainee för att senare bland annat bli Operativ Chef för MTG Radio och VD för MTG:s baltiska radiobolag.
–Under min sista tid där var jag HR-direktör och det var då jag upptäckte ett glapp på marknaden mellan de kvinnliga kandidaterna och de tillgängliga chefsrollerna. De rekryteringsföretag som vi då arbetade med var dåliga på att förmedla kvinnliga kandidater till chefsrollerna. Idel män dök upp som kandidater, oavsett rollen som skulle tillsättas.

Idel män dök upp som kandidater,
oavsett rollen som skulle tillsättas

–Så 2011 sa jag upp mig och startade Wes. Sedan dess har vi gjort en stor mängd framgångsrika rekryteringar och bland annat hjälpt över 40 företag att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot – någonsin. Wes rekryterar till bland annat ledningsgrupper och styrelser och vi jobbar med alla brancher. Idag är vi 10 medarbetare som delar samma vision om att ha en inkluderande filosofi och öka antalet kvinnliga ledare inom svenskt näringsliv. Målet är att tillgängliggöra 100% av den kompetens som finns på marknaden på ett mer effektivt sätt.
Hur är klimatet på marknaden och upplever du att ni får kämpa i motvind?
–Wes har etablerat sig snabbt och bra på marknaden och jag upplever att vi verkligen ”kämpar i medvind”. Fler och fler företag kommer till insikt om att mångfald har en nära koppling till lönsamheten. Den insikten gör att många företag från en mängd olika branscher kommer till oss, eftersom de vill förändra sig, men de vet inte hur. Det är där vi kan hjälpa till.
Vilka trender ser du på rekryteringsmarknaden?
–Det finns ett mod och en positiv energi i marknaden just nu. Vi ser det i att många vill rekrytera nya chefer till nya roller, nya affärsområden och bolag. Det är en positiv signal. Vi ser också en trend i att många vill göra interimrekryteringar till roller där man tidigare dragit sig för detta.
Varför lockades du av ett samarbete med oss på MiS?

”Fler och fler företag kommer till insikt om att
mångfald har en nära koppling till lönsamheten.
Den insikten gör att många företag från flera
olika branscher kommer till oss, eftersom de vill
förändra sig, men de vet inte hur”

–Det känns väldigt spännande att se på möjligheterna som öppnar sig genom ett samarbete med Marknadsföreningen i Stockholm, eftersom ni har väldigt många duktiga talanger och ledare inom er arena. Där ser jag flera möjligheter och spännande synergier. Vi gör ju också många chefsrekryteringar och interimsrekryteringar inom marknad och kommunikation.
–Francesca (vd MiS) och jag träffades på en föreläsning om just mångfald och inkludering. I samband med det insåg vi att vi delar många värderingar och visioner och att Wes även arbetar mycket inom er bransch. Vi har till exempel ett stort kandidatnätverk bestående av tolv tusen erfarna och drivna chefer och där ser vi spännande möjligheter i att kunna erbjuda era medlemmar att synas i våra nätverk och på så sätt ha dem på radarn när vi rekryterar inom deras områden.
Vad ser du mest fram emot under nästa år?
–Jag ser nog mest fram emot att få se hur digitaliseringen fortsatt kommer att påverka kommunikationsbranschen. Dels vad gäller rollen och organisationen, men även nya tjänster och lösningar som jag tror både kan effektivisera och vidareutveckla kommunikations- och marknadsområdet generellt.