30 augusti 2022

Medlemsintervju med Sabina Rasiwala HR/ Kommunikationsdirektör på Samhall

Sabina Rasiwala HR- & Kommunikationsdirektör Samhall


Sabina, många känner igen dig från SVT men du har nu gått vidare och arbetar som HR- och kommunikationsdirektör på Samhall. Vad är roligast i det uppdraget?

Samhall är en stor men ganska anonym arbetsplats som tillför enormt värde till samhället. Det finns mycket mer att berätta. På Samhall är HR kärnverksamhet, med uppdrag att alla ska ses som en tillgång på arbetsmarknaden, något jag vill kämpa för.

Ser du en tendens att marknads- och kommunikationschefer arbetar mer aktivt med HR- och employer branding frågor?

Inte så mycket som att HR mer aktivt börjar arbeta med branding och internkommunikation. Det finns också fortfarande mycket att utveckla inom förändringsledning, ett område som kräver god kunskap om både HR och kommunikation. Jag försöker att jobba med substansen i budskapen, då underlättar en djupare förståelse för bolaget och alla medarbetare, den får jag genom HR.

Kan du berätta vilka utmaningar du och ditt
team står inför i höst.

Vi har en ny företagsstrategi som blir vägledande för hur vi prioriterar. Den ska vi lära känna tillsammans. Vi ska fortsätta att förbättra vår arbetsmiljö för våra 25000 anställda, på 600 orter i Sverige, det är ett ständigt pågående viktigt arbete. Och jag ser mycket fram emot att bygga vårt kunskapscenter inom tillgänglighet, ledarskap och mångfald. Vi har kloka erfarna chefer och experter inom dessa områden och vi vill erbjuda vår kunskap till andra företag.  

Du har ett omfattande ansvar; hur kompetensutvecklar du dig själv?

Just nu genom att träffa mina nya kollegor på Samhall. Annars genom att söka upp personer jag tycker verkar intressanta, gärna från helt andra delar av samhället än där jag verkar själv.

Kommer du och dina kollegor till Tendensdagen den 20e okt på Moderna Muséet?

Det ska jag undersöka omedelbart!


Tendensdagen 20 oktober Moderna Muséet