23 januari 2023

Vinnare av Export Hermes & Upcoming Star 2022

Pressrelease

Stockholm den 31 januari 2023

ICEBUG och KAYAKOMAT får prestigefyllt exportpris.


Årets vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen
Export Hermes är ICEBUG.


Årets vinnare av det ärofyllda priset Upcoming Star är KAYAKOMAT.


Juryns motiveringar för årets pristagare lyder: 


Motivering till utmärkelsen Export Hermes

Med halkfritt grepp på vägen och branschens bästa omsorg om miljön går ICEBUG vidare mot nya internationella framgångar.

Motivering till priset Upcoming Star

Med smart combo av egna kajaker och high-tech automatik paddlar Kayakomat säkert mot betydande potential internationellt.

Om Export Hermes

Export Hermes har sedan år 1981 delats ut till svenska företag som genomfört exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star

Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell potential.
Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna.

Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se

För mer information kontakta:
Francesca O’Brien Apelgren, ordförande i Fonden för Exportutveckling och vd för Sveriges Marknadsförbund, mobil 070- 660 60 67.
Tom Nilsson, vd ICEBUG mobil 073 -340 84 50.
Tomas Öhman, vd Kayakomay mobil 073 – 416 05 05
.