3 februari 2016

Vill du vara med och bidra till ett forskningsprojekt om marknadsföring?

Forskningsprojekt om marknadsföringsarbete

Marknadsföring–Vad gör en marknadsförare?
–Vilka arbetsuppgifter ingår i rollen och hur genomförs dessa?
–Har arbetsuppgifterna förändrats något senaste åren och i så fall hur?
Detta är frågor som ska besvaras i ett forskningsprojekt som bedrivs vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet i samarbete med Bocconi universitetet i Milano, och Kedge Business School i Marseilles.
Frågorna kanske låter lite väl enkla för ett forskningsprojekt men vi forskare vet faktiskt ganska lite om vad marknadsförare gör på jobbet. Orsaken är att nästan all forskning syftat till att vägleda praktiker om hur de ska bedriva marknadsföring. Nästan ingen forskning har bedrivits om vad marknadsföringsarbete faktiskt består av.
Det här forskningsprojektet utgår ifrån att vi som forskare kan lära oss mycket om marknadsföring genom att studera vad marknadsförare gör – vad du arbetar med.
Vi vill ta del av dina erfarenheter och intervjua dig om din yrkesroll, vad du gör på jobbet och hur ditt arbete har förändrats över tid.
Vi vill i första hand intervjua marknadsförare som arbetar på marknadsavdelningar på företag.
Om du är intresserad av att ställa upp på en intervju som tar cirka 90 minuter, vänligen kontakta projektledare Per Skålén.
Per Skålén
Professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring CTF
Centrum för tjänsteforskning
Karlstads universitet
per.skalen(@)kau.se
0703-347212
ctf.kau.se