16 november 2020

Välkommen Björn Nyberg till Sveriges Marknadsförbund! Du kommer att dela med dig av intressanta artiklar. Berätta mera!

Håll utkik i medlemsbrev och på sidor på vår webb för intressanta artiklar om strategic brand management!

Grundare av Brandbergs Brands & Communication och
medgrundare till Growmatcher

Du kommer att dela med dig av intressanta artiklar.
Berätta mera!
I Marknadsförbundets nya upplägg kommer jag medverka ett antal tillfällen per år och dela med mig av något perspektiv jag finner relevant utifrån det som sker i omvärlden eller det jag stöter på i mitt arbete. Jag hoppas kunna bidra med en del konkreta tips och ibland ställa vissa frågor i nytt ljus. Ibland kanske också utmana hur bolag arbetar med sitt varumärke och sin kommunikation.

Vad innebär det?
Rent konkret innebär det ett antal krönikor med mina ofiltrerade perspektiv, där jag ibland har en tydlig bild och ibland kanske försöker slänga ut en tes som behöver testas. Oavsett hoppas jag på en dialog med de som så önskar, med digitala möten är det alltid lätt att hitta en lucka för ett intressant samtal. Enklast att mejla info@svemarknad.se Att. Björn Nyberg så tar vi det därifrån. 

Vad kan din kompetens göra för våra medlemmar?
Med över 10 år som varumärkesstrateg och med erfarenhet från marknadschefsroller tror jag att jag har en bra mix av att förstå både vad som behöver göras men också hur det ska bli av i praktiken. Utöver detta bedriver jag forskning och håller föreläsningar på KTH och försöker på så sätt hålla örat mot omvärlden. Jag hoppas kunna bidra till att göra ett komplext och teoretiskt ämne som strategic brand management betydligt enklare. 


Håll utkik i medlemsbrev och på sidor på vår webb för intressanta artiklar om strategic brand management!

Kika gärna här:

Vad vill vi egentligen med vårt varumärke?