12 april 2011

Vad är värdet av ett "fan" i sociala medier?

Många marknadsförare kämpar med att försöka förstå värdet på s.k. fans (gillare) i sociala medier och vad man kan göra för att öka värdet på dessa. I en stor undersökning “Value of a Fan”, har Millward Brown ihop med World Federation of Advertisers (WFA) samlat en del svar.

Undersökningen omfattar 24 olika företag som är medlemmar I WFA, samt 3687 fans till dessa. Trots att nivån på värdet av fans är högst osäkert investerar många företag i marknadsföring i sociala medier. De flesta mätningar fokuserar på antal fans och trafik till hemsidor, men företagen går mot mer sofistikerade mätverktyg för att mäta volym och tonen i konversationer.
Av de medlemmar i WFA som deltog i undersökningen ansåg 85% att s.k. “fan pages” (tex en Facebook sida) är ett medel för att nå nya insikter och öka kundernas lojalitet. 80% ansåg att möjligheten ligger i att öka rekommendationer. 96% av deltagande företag spenderar mer pengar inom området och 27% tycker att det kräver både mer tid och pengar att driva dessa sidor än de trodde. Trots ökade investeringar i både tid och pengar var 50% av respondenterna osäkra på avkastningen, 23% ansåg sig få en bra avkastningn men 27% tyckte att den var varken bra eller dålig, eller t.o.m dålig.
Kraven på vad en sida ska innehålla stiger. Fans vill i första hand ha interaktivitet, från och med varumärket, men i ännu större grad från andra medlemmar i nätverket. Vidare fann undersökningen 10 faktorer som driver framgången för en sk. fan page. Dessa kan delas upp i fem grundläggande förväntningar, applicerbara på de allra flesta, och fem föreslagna differentierare som kan hjälpa vissa företags sidor (fan pages) att särskilja sig från mängden, men som inte är tillämpliga för alla varumärken.
De första fem är regelbundna inlägg, trovärdiga nyheter om produkten/varumärket, information om nya produkter, tävlingar och specialerbjudanden. De fem som kan få ett företag/varumärke att sticka ut och bygga starkare lojalitet är: känsla av skoj/kul, variation, innovation, interaktivitet och gemenskap/nätverk (community).
Mycket återstår att lära, men det finns tidiga indikationer på att det finns sanna värden att hämta för företag som engagerar sig och skapar en relation till sina kunder på det här sättet. Som alltid, exakt vad det ger och hur beror på produktens(eller tjänstens) natur, varumärket och den övergripande marknadsföringsstrategin.
Källa: Millward Brown, WFA, Brand Republic