22 oktober 2009

Triss var det märke som gjorde mest reklam i kategorin spel och lotter under 2008

Årets viktigaste aktivitet var julkampanjen – som också blev den mest lyckade.

Triss ökade sina medieinveste-ringar från 69 till 76 miljoner kronor brutto mellan 2007 och 2008. Två kampanjer genomfördes under våren och två under hösten och den stora julkampanjen. Som komplement gjordes nedslag i samband med påsk och fars dag. Mediemixen bestod av tv, print och utomhus. Målsättningen var att öka kännedomen om Triss kampanjprodukter samt att bygga varumärket.
– Vi har gjort om vår medie-mix och förhandlat fram bättre priser i media, så att nettoinvesteringen är inte större än året innan, säger Fredrik Lundgren, chef för produkt- och marknadsstrategi på Svenska Spel för nyhetssajten Indikat.
Triss har enligt Svenska Spel 4,4 miljoner kunder. Målgruppen är bred och innefattar i princip alla vuxna i Sverige. Andelen lojala kunder har däremot minskat.
Triss är ett starkt varumärke som berör många svenskar och det är viktigt att hitta ett kampanjspråk som tilltalar en bred målgrupp. Under förra året hade alla kampanjer den gemensamma payoffen ”Plötsligt händer det”.Svenska Spel gör sina kampanjer för Triss i samarbete med Grand.