5 maj 2023

Tre korta frågor till Susanne Zabrodsky fd styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund


Susanne Zabrodsky, fd marknadschef Kronfågel avtackades vid årsmötet den 3 maj 2023 efter flera års engagemang. Stort tack Susanne för en fin insats.


När du tänker tillbaka på dina år som styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund, vad är du mest stolt över dvs vad har du bidragit med?

Kompetens från den bransch jag representerat, d v s livsmedel och retail, dialoger kring varumärkespositionering och uttryck samt lyft mina ingångsvärden kring vad som är viktigt för branschen framåt.

Du har ju varit/är ju en ambassadör för Sveriges Marknadsförbund. Hur ger sig det uttryck?

Deltagit och uppmuntrat/fått flera från marknad att delta på Tendensdagen, pratat väl om förbundet i relevanta marknadssammanhang etc.

Du brukar vara med på Tendensdagen. Ses vi även i år den 19 oktober?

Det hoppas jag verkligen!


Tendensdagen 19 oktober på China Teatern Varmt välkommen, fritt för medlemmar! Boka här!