9 september 2016

Synoptik skall skärpa Motormännens syn

Synoptik har nyligen inlett ett samarbete med Motormännen för att uppmärksamma bilförare på hur viktigt det är med god syn i trafiken.
”Det här är en väldigt viktig fråga. Sverige är ett av få länder som inte har obligatoriska syntester, i samband med att man förnyar sitt körkort vart tionde år. Samtidigt ställer vårt klimat extra hårda krav på bilförarnas syn”, konstaterar Lottie Funck Ekelund, som är marknadsdirektör på Synoptik.

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik. Foto: Gunnar Seijbold/Synoptik
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik. Foto: Gunnar Seijbold/Synoptik

Hon har dock uppmärksammat, att en riksdagsman nyligen motionerade om, att också Sverige skall införa krav på synkontroller innan körkortsförnyelser.
Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister med 120 000 medlemmar. De jobbar bland annat också mycket med trafiksäkerhet. Genom samarbetet med Synoptik, kommer Motormännens medlemmar att erbjudas gratis syntester och ta del av andra riktade aktiviteter.
”Vi har jobbat länge med trafiksäkerhet och har även ett samarbete med Bilprovningen i vad vi kallar Synbesiktningen”, berättar Lottie Funck Ekelund.
Det samarbetet innebär att bilägare erbjuds fri syntest hos Bilprovningen en gång per år. Hittills har det inneburit att 19 000 syntester har gjorts, under de sju år som samarbetet pågått. Dessa har visat att 18 procent av bilförarna har så dålig syn att de utgör en direkt trafikfara.
Det är stor skillnad på vad man ser i trafiken, med dålig syn. Foto: Petter Magnusson
Det är stor skillnad på vad man ser i trafiken, med normal syn, jämfört med sämre. Foto: Petter Magnusson

”Om dessa förare skulle ansöka om körkortstillstånd idag, så skulle de inte få köra bil, utan att använda glasögon. Det är också många glasögonbärare som har fel styrka på sina glas, utan att veta om det”, säger Lottie Funck Ekelund och fortsätter:
”Genom den här satsningen vill vi visa att vi tar ansvar. Vi har uppmärksammat ett problem och gör något åt det, tillsammans med andra.”
Synoptik har 120 butiker runt landet och en omsättning på nära en miljard kronor. Kedjan ägs delvis av Synoptikfonden, som är en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Synoptik ingår även i Hollandsbaserade GrandVision N.V. med verksamhet i över 40 länder.
Carin Fredlund