21 april 2009

Stora evenemang bygger starka varumärken

Stora internationella evenemang som varumärkesbyggare, föredrag av Karin Mattsson Weijber, ordförande Riksidrottsförbundet.

Som marknadsförare finns det mycket att vinna på att ansluta sig till stora internationella evenemang. Det säger Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet, under Tendensdagen.

Evenemang är en tacksam miljö och stor inspirationskälla till att bygga varumärken

Riksidrottsförbundets uppgift är att ”på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Denna mission öppnar inte bara möjlighet för enskilda individer och samhället utan också för företag och organisationer.

”Evenemang är en fantastisk möjlighet till nya affärer och att bygga upp reklam som är värdefull i alla sammanhang. Det är ett gyllene tillfälle att ta armkrok med de här evenemangen i sin marknadsföring”, säger Karin Mattsson Weijber.

Det idrottliga intresset är enormt i Sverige

Idrottsrörelsen i Sverige har 3.2 milj medlemmar, 20 000 idrottsföreningar, 7 000 elitidrottare och 600 000 ledare. Att genomföra internationella evenemang i Sverige har stora samhällsekonomiska effekter. Det leder till betydande skatteintäkter, varumärkesbyggande av landet, utveckling för det lokala näringslivet och får turismen att blomstra. För företagen är det en möjlighet att stiga in som sponsor och exponera sitt varumärke i en uppseendeväckande miljö.

Magnituden är ofta stor av dessa evenemang

– Under Friidrotts-EM Göteborg 2006 sändes tävlingarna i tv i ca 50 europeiska länder. Mellan 2000 – 2200 journalister var på plats och publiken uppgick till 384 000 personer.
– Alpina VM i Åre 2007 fick 697 timmars tv-sändning med 563 milj tittare världen över. Det skrevs över 1 500 artiklar. Evenemanget besöktes av 226 000 personer, varav 80 000 gästade själva tävlingsarenan. Totalt 1 000 nya arbetstillfällen skapades. Evenemanget omsatte 250 milj kr med en vinst på 20 milj kr. Gotland Runt: 52 600 resenärer, 103 00 gästnätter.

Internationella evenemang är inte problemfria

De ekonomiska riskerna är många gånger för stora för att de potentiella organisatörerna ska våga ansöka och genomföra internationella evenemang, framhåller Karin Mattsson Weijber. Hon vill därför se ökat engagemang från staten för att få fler evenemang till stånd. Man vill använda de marknadsföringsverktyg som regeringen disponerar internationellt och klargöra evenemangens betydelse för regional tillväxt.

”Inte minst på mindre orter innebär ett idrottsevent ett uppsving för näringslivet” Karin Mattsson Weijber ordf Riksidrottsförbundet