4 augusti 2017

Sök stipendium senast 15 oktober 2017

Två gånger per år – höst och vår – utlyser Fonden för Exportutveckling stipendier för projekt eller uppdrag  som syftar till att på sikt stärka svensk export. Syftet skall tydligt framgå i projektbeskrivningen.
Stipendier gäller ej för ”egna studier”, eller dagliga handelskammarsysslor, däremot kan exempelvis ett examensarbete med klar ”exportnytta” komma i fråga.
Stipendiet från Fonder för Exportutveckling kan därmed bli ett ekonomiskt bidrag.
Ansökningar till höstens stipendier skall vara Fonden för Exportutveckling tillhanda senast den 15 oktober 2017 ! Se www.exportutveckling.se
Vi hoppas att Ni kan få nytta av denna möjlighet. Önskar Ni ytterligare information vänligen hör med Emnet Elisabet Jonsson på mail emnet.elisabet.jonsson(at)stockholm.se telefon +46-73-728 86 10 eller Anders Lundwall på Mail anders.lundwall(at)lundwallinternational.se mobil +46-708-19 29 50