3 juli 2015

Sociala medier i ett sammanhang, del 2: Varumärken

Vad betyder egentligen “socialt”? Vad är sociala nätverk och varför går människor med i dem? 
Det är förståeligt att varumärken vill utnyttja kraften i sociala medier för att nå sina kunder. Men hur gör man detta bäst? Det mesta pekar på att kundernas uppmärksamhet, kanske särskilt i sociala medier, verkligen måste förtjänas. Även de största medier måste lägga stor kraft på att få sina sociala medie-strategier att fungera.
Hur sociala ekosystem på nätet fungerar och utvecklas kommer påverka hur varumärken ska möta konsumenterna på dessa plattformar, enligt rapporten Putting Social Media in Context från Kantar.
Rapporten ger en intressant överblick över denna allt mer självklara marknadsföringskanals utveckling under åren kring decenniets början.
Läs rapportens del 2