9 januari 2009

Smarta textilier

Susanne Edström, projektsamordnare för Smart Textiles, Textilhögskolan Borås.

Idén bakom forskningsplattformen Smart Textiles är att den ska vara en pådrivande kraft för utvecklingen av s k smarta textilier. Man samarbetar med designers, forskare, tekniker och företag i alla möjliga branscher. Tillsammans bygger man på all kompetens som finns, tänker nya tankar och experimenterar. Många av forskningsprojekten är företagsdrivna.

Vad är smarta textilier?

Smarta textilier reagerar med omvärlden, de får förändrade egenskaper och därmed nya funktioner. De kan känna, mäta, lyssna, anpassa sig och interagera med sin omgivning. Om 3-5 år kommer de att finnas i ett stort antal produkter och branscher, enligt prognosen från Smart Textiles.

Inom ”tekniska textilier” är den tekniska funktionen avgörande

Ett flertal företag har genomfört resan från vanliga traditionella textilier såsom t ex hemtextil till att arbeta med mer tekniska textilier. Det kan vara t ex yrkeskläder, filter, geotextilier eller att fokusera på att ta fram material som har nya egenskaper och är mer funktionella än de som finns idag. Användningsområdena för smarta textilier är uppenbarligen hur många som helst.

Klädsel för byggnader med stora glasytor

En textil med supertunna trådar av elektroaktiva material, som reflekterar såväl värme som kyla. Med andra material kan man t ex spara flera milj ton olja för uppvärmning av stora växthus.

Ljudabsorbering av byggnader i bullriga miljöer

Men även som automatisk ljuddämpare i ett rum, dvs textilien reagerar när ljud uppstår.

Textilier och kläder för övervakning

Kan användas inom sjukvården för övervakning av patienter. I bilar för automatisk temperaturreglering av bilsätet eller för att känna av förarens sitthållning och varna om denne verkar bli slapp. Sportkläder som kan känna av användarens puls och slå larm om den blir för hög.

Armering och beläggning av betong

Att armera betong med en sensorisk textil kan i framtiden ge information om temperatur, spänning och korrosion. En smart textil beläggning av väggrenar skulle kunna ändra färg beroende på vädret.

Interaktion med omgivning via färg

Gardiner, tapeter eller mattor ändrar färg eller mönster enligt önskemål via programmering. Textila ytor på kläder eller andra prylar, som ändrar färg när bäraren rör sig eller blinkar när mobilen ringer.
De flesta projekten är i ett tidigt stadium av sin utveckling och det kommer att ta flera år innan de färdiga produkterna finns på marknaden. Intresset från företag och institutioner är mycket stort.

”Textilier är bärare av allt fler funktioner.” Susanne Edström