21 november 2016

Produktplacering stärker reklamen. Och tvärtom.

 
Tre amerikanska forskare har studerat hur produktplacering fungerar i kombination med reklam och nyligen publicerat sina resultat i the Journal of Advertising Research.
De konstaterar att deras studier bekräftat att produktplaceringar i tv-serier och ger lägre erinrans-nivåer, men lika hög igenkänning, som i en 30 sekunders reklamfilm i ett reklamavbrott i programmet.

Två av forskarna kommer från University of Texas i Austin.
Två av forskarna kommer från University of Texas i Austin.

”Om målgruppen inte kan minnas marknadsförarnas budskap, så är reklam till stor del bortslösad tid, pengar och resurser. Det är därför som erinran är ett så viktigt mått i marknadsföringsforskningen. Lika viktigt som utformning, placering och visning av budskapet”, skriver the Journal of Advertising Research.
De tre forskarna menar att, eftersom erinran spelar roll för konsumenters val, så kan man förbättra effekterna genom en kombination av produktplacering och reklam.
Det skulle kunna användas som ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa två inslag i ett reklamavbrott. Dessutom skulle det ge utrymme till bättre utformning av budskapen. De talar, i sin rapport, om ökade synergieffekter genom en kombination av tekniker.
Som bevis på detta nämner de marknadsundersökningar inom snabbrörliga konsumentprodukter, där köpbesluten vanligen sker i butiken, där varumärket med namn, logotyp, förpackning och andra fysiska attribut, är fysiskt tillgängliga.
För välkända varumärken blir igenkänningen av varumärken ett sätt att aktivera minnet och skapa merförsäljning i framtiden. Och i sådana sammanhang, bör marknadsförare överväga att använda produktplacering, eftersom det förefaller vara lika effektivt, när det gäller igenkänning, som i dyrare reklaminslag, menar de tre forskarna.
De tre heter Davit Davtyan och Isabella Cunningham, från University of Texas i Austin samt Kristin Stewart, från California State University i San Marcos. Deras studie har titeln “Comparing Brand Placements and Advertisements on Brand Recall and Recognition”.
Carin Fredlund
Källa: Journal of Advertising Research och Warc