4 maj 2020

Om medlemsbrev

Bli en bättre marknadsförare, läs Sveriges Marknadsförbunds medlemsbrev Trender & Tendenser!

Medlemsbreven ingår i medlemskapet i Sveriges Marknadsförbund.

Om Trender & Tendenser

Målsättningen med Trender & Tendenser är att hjälpa dig att bli en bättre marknadsförare, genom analyser och fördjupningar inom varumärkesutveckling och marknadskommunikation. Medlemsbreven speglar bra exempel och praktikfall, liksom avskräckande misstag. Den erbjuder diskussioner med forskare och experter, samt tittar närmare på kommunikationsbyråers och marknadsavdelningarnas arbete och utmaningar. Nya medier och tekniker, likväl som gamla sanningar i nytt ljus.