Medlemsförmåner

Kontakta Francesca O’Brien Apelgren för ett medlemskap
francesca@svemarknad.se  070 – 660 60 67

Medlemskap i Sveriges Marknadsförbund

Sveriges Marknadsförbund är intresseorganisationen som kompetensutvecklar individerna på företag, organisationer och myndigheter. Ofta är det marknadschef, kommunikationschef, VD samt nära medarbetare våra kontaktpersoner som erhåller vår information kontinuerligt.

I Sveriges Marknadsförbund är det ditt företaget som är medlem. Sveriges Marknadsförbund bevakar alla discipliner inom marknadsföring och kommunikationsområdet.

Medlemmar är välkomna oavsett branschtillhörighet. Medlemsföretagen finns representerade från stora industrier till startups, byråer och annonsörer. Sveriges Marknadsförbund är en remissinstans och bevakar vad som händer i marknadskommunikationens samtliga discipliner.
Sveriges Marknadsförbund är medlemmar och stödjer Stiftelsen Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Sveriges Marknadsförbund är också medlemmar i NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. NDM är ett samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen. I en digitaliserad värld går allt fort och därför är det av yttersta vikt att alla på en marknads- och kommunikationsavdelning är uppdaterade och har koll på de olika plattformarna, verktygen och är uppdaterade om vad som händer i sin omvärld.   Det är viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen och ha tillräcklig med aktuell kunskap för att kunna göra sitt arbete och vara konkurrenskraftig. För att inte bli omsprungen gå med idag!    

Som företagsmedlem i Sveriges Marknadsförbund får du en rad förmåner:

Här följer en sammanfattning på allt som ingår:

Omvärldsbevakning

Medlemsbrev: Trender & Tendenser

Medlemsbrev där vi lyfter våra medlemmar. Medlemsbrevet ger analys, fördjupning och omvärldsbevakning och hjälper läsarna att bli bättre marknadsförare och kommunikatörer. Se tidigare utgåvor

Internationellt nyhetsbrev: 4 nummer per år

Bevakar EU och internationaliseringen, lagar och praxis, forskning och trender inom marknadsföringens olika discipliner, bla varumärken, PR, media, marknadsinformation, hållbarhet.

Artikelarkiv

Exklusivt för våra medlemmar finns på vår hemsida ett arkiv med samtliga artiklar från Trender & Tendenser.
Artikelarkiv

Analys

Bokcirkel

I våra bokcirklar diskuterar vi aktuell marknadsföringslitteratur som tex Årets Marknadsföringsböcker mfl.

Events

Event Tendensdagen, 5 biljetter per företag (oktober)

Ett heldagsseminarium för marknadsförare och kommunikatörer, med inspirerande talare som sprider kunskap och eftertanke. Ett bra tillfälle för förkovran, nätverk och mingel.  Läs om föreläsningarna på senaste Tendensdag


Event Årets Marknadsföringsbok, 5 biljetter per företag (december)

Varje år utdelas priset Årets Marknadsföringsbok, priset är instiftat för att främja god marknadsföringslitteratur.
Juryn avslöjar årets bok vid ett halvdagsseminarium där även vinnande författarna ger en föreläsning.


Event Brush Up, 5 biljetter per företag (mars)

En dag då du fritt får träffa flera av Sveriges Marknadsförbunds rådgivare på en och samma gång.
Ett bra tillfälle för snabb uppdatering för flera viktiga ämnen inom marknad och kommunikation.


Event Almedalen – VIP-inbjudan till seminarier, paneldebatter och mingel (juli)

Sveriges främsta tillfälle till opinionsbildning och åsiktsutbyte. Sveriges Marknadsförbund deltar i Almedalsveckan med seminarier och debatt. Våra medlemmar har självklart företräde till våra evenemang.

Forskning

Forskarseminarier

Sveriges Marknadsförbund erbjuder forskarfrukostar en gång i kvartalet där medlemmar får träffa aktuella forskare som håller föreläsning inom aktuella forskningsrön. Forskarfrukostarna görs i samarbete med Svenskt Tenn.

Rundabordssamtal

Träffa nätverket och diskutera

Branschöverskridande samtal mellan medlemmar där ni utbyter erfarenheter och har dialog och diskussion i aktuella ämnen.

Webinarier

Följ med online

Intressanta föreläsningar/seminarier sker kontinuerligt online  – går att ta del av oavsett var man befinner sig.

Studiebesök

Träffa spännande företag

Följ med bakom kulisserna hos olika medlemsföretag och träffa dess kommunikations- och marknadschef.

Styrelsekompetens

Styrelsebanken

Det behövs fler marknadsförare i bolagens styrelser. I vår styrelsebank matchar vi medlemmar med rätt bakgrund och kunskap med lämpliga företag som behöver öka sin marknadsföringskompetens i styrelsen. Intresseanmälan.

Kostnadsfri platsannons

Söker du nya medarbetare? I företagsmedlemskapet ingår att du kan platsannonsera kostnadsfritt i våra kanaler.

Rådgivning

Mats Karsvall, rådgivare filmproduktion

Som medlem i Sveriges Marknadsförbund kan du kostnadsfritt ställa en fråga till vår expert på området. Varmt välkommen att höra av dig till info@svemarknad.se

Juridisk rådgivning
Medlemmarna har tillgång till kostnadsfri rådgivning från experter inom marknadsrätt och immaterialrätt.
Mer information finner du här.

Varumärkesfrågor
Har ni en fråga om varumärkesposition eller varumärkesuppbyggnad.
Mer information finner du här.

Contentmarketing, Digital Kommunikation
Har du en fråga om digitala strategier, digital kommunikation eller innehåll i sociala medier?
Mer information finner du här.

Filmproduktion
Har du frågor om filmproduktion, spridning av film eller allmänt om hur du ska arbeta med film som ett kommunikationsverktyg i din interna och externa kommunikation?
Mer information finner du här.

Juridisk rådgivning Varumärke, design, patent
Medlemmarna har tillgång till kostnadsfri rådgivning i juridisk frågor om varumärke, patent, design, IPstrategi.
Mer information finner du här.

Kunskapsförmedling

Kurser till medlemspris
Sveriges Marknadsförbund förmedlar kunskap och kompetens inom en rad olika ämnen. Du kan välja mellan fristående kurser och/eller skräddarsydda kurser och/eller företagslösningar.
Mentorprogram till medlemspris
Vi erbjuder anpassade mentorprogram där mentor och adept matchas samman.

Opinionsbildning

Sveriges Marknadsförbund driver opinionsbildning i:#sistabriefen  #metoo
Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande bransch, fri från trakasserier och diskriminering:

Jämställdhet i lednings- och styrelsegrupper
Sveriges Marknadsförbund arbetar för balans och kompetens i lednings – och styrelsegrupper. Jämställda bolag är välmående och lönsamma.
Sveriges Marknadsförbunds tar ställning mot näthat
I det digitaliserade samhället arbetar Sveriges Marknadsförbund mot näthat.

Bildspråk
Det är inte bara det talande ordet som är viktigt utan även bilder. Bilder berättar och påverkar våra normer.  Vilka ska inkluderas respektive exkluderas? Sveriges Marknadsförbund arbetar för mångfald och inkludering.

Medlemmars kompetens synliggörs
Sveriges Marknadsförbund arbetar för att synliggöra marknadsföringskompetens i valnämnder och i valberedningar.

Utmärkelser

Sveriges Marknadsförbund delar varje år ut ett antal priser.
Årets Marknadsföringsbok väljs årligen av en namnkunnig jury från näringslivet och universitetsvärlden, bland nyutgiven litteratur inom marknadsföringsområdet. Årets Marknadsföringsbok och tidigare vinnare.
Export Hermes delas ut årligen till företag i Sverige som kunnat uppvisa förnämliga exportresultat.
Upcoming Star delas ut årligen till ett yngre svenskt företag med stor internationell potential.

Ett medlemskap för ditt företag kostar

Francesca O’Brien Apelgren vd Sveriges Marknadsförbund

Årsavgift: 24.000 exklusive moms.
Avgiften består av: Medlemsavgift 1.400 kr, serviceavgift 22.600 kr (OBS avdragsgill!) + moms 5.650:-
En faktureringsavgift på 45 kronor tillkommer.
Medlemsansökan är bindande. Medlemskapet löper årsvis och förnyas automatiskt, om det inte sägs upp fyra månader innan förnyelsedatum.
Kontakta Francesca O’Brien Apelgren för ett medlemskap
francesca@svemarknad.se  070 – 660 60 67