3 mars 2016

Möt medlem: Christoffer Svanberg, Skellefteå Kraft

Christoffer SvanbergSkellefteå Kraft har inlett ett spännande samarbete med Tesla Motors, så vi tog kontakt med vår medlem Christoffer Svanberg, Marknadsdirektör på Skellefteå Kraft för att få höra mer. 
Vad kan du berätta om ert samarbete med Tesla Motors?
–Det är ett jättespännade samarbete där vi har skrivit ett unikt avtal med Tesla. Det innebär att vi är med och driver utvecklingen av Tesla i Sverige. Normalt laddar man bilen gratis vid “Tesla superchargers”, men vi ger Tesla-ägarna möjlighet att ladda sin bil gratis även i hemmet, motsvarande upp till 1500 mil per år, förutsatt att man har oss som elleverantör förstås. Vi ser också till att våra kunders Tesla-bilar endast förbrukar grön och skön energi, så vi ser vinning i detta för alla inblandade parter.
Vad är det senaste inom grön energi?
–Vi befinner oss i ett läge där det byggs en hel del vindkraft, och Skellefteå Kraft äger Europas största vindkraftspark. Jag tror annars mycket på att bli småskaliga och på människors vilja att producera sin egen energi. Solpaneler kommer att spela en stor roll de närmsta åren, så något vi fokuserar mycket på nu är att paketera solpaneler på ett kundvänligt sätt.
Vilka utmaningar står ni inför i år?
–Vi vill vara ett energibolag för hela Sverige och att få fler att förstå vad vi står för. Vi är ett energibolag som står på kundens sida och vill vara med att utveckla energibranschen. Energifrågan håller på just nu att bli väldigt intressant och het, men energibranschen i stort har traditionellt sett inte varit bra på kundfrågor. Vi vill vara bolaget som ligger i framkant och hjälper folk med framtidssäkra och hållbara lösningar. Vi har lyckats väldigt bra med att driva vår utmanarposition och öka vår varumärkeskännedom.
Varför är ni medlemmar i Sveriges Marknadsförbund?
–Vi ser SMF som ett bra sätt för oss att hålla oss uppdaterade inom marknad och kommunikation, vilket är ett väldigt snabbrörligt område. Jag ser det som en självklarhet att hänga med ordentligt om man som vi har ambitionen att vara drivande och att vara med att utveckla den bransch man verkar inom.