16 december 2022

Medlemsintervju med KPA

Fredrik Eklöf, Affärsområdeschef Parter & Utbildning på KPA Pension

Fredrik Eklöf
Affärsområdeschef Parter och Utbildning på KPA Pension

Fredrik, vill du berätta kort om KPA Pension och vad kärnan i er verksamhet är?

KPA Pension erbjuder pension, försäkring, administration och tjänster till kommunsektorn. KPA Pensions kunder är både arbetsgivare och anställda inom kommuner och regioner och består idag av nästan två miljoner lärare, sjuksköterskor och all annan personal i skola och omsorg som tar hand om oss i livets alla skeden. Vår uppgift är att ta hand om dem när de ska gå i pension.

Du är affärsområdeschef Parter och Utbildning på KPA Pension, beskriv gärna vad din roll innebär?

KPA Pensions affärsförutsättningar skapas genom kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter på kommunsektorn, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och de fackliga organisationerna så som tex Vårdförbundet, Läkarförbundet och Lärarförbunden.
Mitt affärsområde ansvarar för att bidra till att vi bibehåller goda relationer och parternas förtroende samt skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter. I affärsområdet har vi även samlat vår utbildningsverksamhet där vi informerar våra kunder om den fantastiska förmån som tjänstepension är.

Vad är det bästa och vad är mest utmanande med ditt jobb?

För mig är det viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som är i framkant när det gäller hållbarhets- och värderingsfrågor. Ett exempel på detta är jämställdhet mellan män och kvinnor då 70 procent av våra kunder är kvinnor. Kvinnors lägre pensioner är ett resultat av ett ojämnställt yrkesliv som påverkas av normer och värderingar i samhället. Att få vara med att bidra till att belysa detta och förhoppningsvis bidra till en förändring i rätt riktning känns fint.

Vill du berätta om KPA Pensions hållbarhetsarbete?

I slutet av 90-talet gjorde vi en stor kundundersökning som tydligt visade kundernas hållbarhetspreferenser. På det sättet utformades vårt hållbarhetsarbete utifrån kunderna och vi valde en etisk inriktning på våra placeringar. Deras åsikter väger fortfarande tungt och deras synpunkter och önskemål vägs in vid affärsplanering och strategiarbete.
Vi är även det första hbtqi-certifierade bolaget inom finansbranschen. Syftet är att alla – såväl kunder som medarbetare – ska vara trygga och inkluderade i mötet med KPA Pension, oavsett vilket könsuttryck och könsidentitet man har. Det handlar om att möta människor med respekt och omtanke. Genom vårt aktiva hållbarhetsarbete attraherar vi medarbetare som delar vår värdegrund.

Vill du ge oss dina tre viktigaste tips när det gäller pensionssparande?

  • Din pension påverkas av hur mycket du tjänar genom hela livet. Börja arbeta tidigt och jobba länge, gärna heltid och självklart på ett företag som har kollektivavtal med tjänstepension. Se över försäkringarnas efterlevandeskydd utefter din livssituation, har du tex inga barn så kanske det är ett onödigt skydd.
  • Gå in på MinPension.se, här får du en helhetsbild över hela din pension.
  • Känn ingen valstress, du behöver inte välja vem som ska förvalta dina pensionspengar. Om du inte gör ett val så förvaltas dina pensionspengar tryggt och konkurrenskraftigt av det bolag som parterna valt ut.

Till sist, snart är det nytt år, vad har ni på gång 2023?

Massor. Parterna har förhandlat fram ett nytt pensionsavtal som innebär högre pensionsavsättning till medarbetare i kommuner och regioner vilket kommer resultera i högre pensioner. Denna goda nyhet jobbar vi intensivt med att informera om till våra pensionssparare och arbetsgivarkunder.

Läs mer om KPAs hållbarhetsarbete