5 juni 2023

Malin Sandquist kommunikations- och hållbarhetschef på Systembolaget

Malin Sandquist, kommunikations- och hållbarhetschef Systembolaget

Malin, du är kommunikations- och hållbarhetschef på Systembolaget, berätta vad din roll innebär?

Jag är ansvarig för ett verksamhetsområde som säkerställer Systembolagets interna och externa kommunikation och vårt uppdrag att informera om alkoholens risker, som stärker och utvecklar Systembolagets folkhälsouppdrag och samhällsroll och som är ytterst ansvarig för att Systembolaget lever upp till vår ambition inom hållbarhet och hälsa. I avdelningen ingår också juridik, compliance och etik. Jag är också medlem av Systembolagets företagsledning.

Vad är det bästa och vad är mest utmanande med ditt jobb?

Definitivt att få arbeta med vårt viktiga samhällsuppdrag och mot en vision av ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Det mest utmanande (som samtidigt är spännande) är, som för många andra bolag, att lyckas hänga med i en alltmer komplex verklighet och att möta omvärldens snabba utveckling och kundernas ständigt förändrade förväntningar.

De flesta känner till Systembolagets verksamhet, vilket skulle du säga är ert viktigaste uppdrag?

Alkohol är inte som andra varor och Systembolaget är därför ett annorlunda företag. För många är alkohol såklart förknippat med goda måltider och fest men alkohol kan som bekant också orsaka skador och lidande, inte bara för de som dricker utan också för andra runtomkring. Till exempel lever 320 000 barn i Sverige i familjer där det dricks för mycket och den årliga kostnaden i Sverige för alkoholens baksidor uppgår till svindlande höga 103 miljarder kronor om året. Det är precis därför som Systembolaget finns med syftet är att bidra till förbättrad folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador på individen och samhället. Vi finns inte till för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan vårt uppdrag är att sälja med omtanke och ansvar. I uppdraget ingår också att informera om alkoholens risker.

Varför heter det ”Systembolaget”?
Var kommer namnet från?

Namnet kommer sig av att man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i system. 1905 blir bolagsformen obligatorisk för all detaljhandel med brännvin.

Vad krävs för att en dryck hos er ska få märkningen ekologiskt vid hyllkantsetiketten?

För att få märkningen ekologiskt vid hyllkantsetiketten, måste varan vara certifierad av någon av dessa tre oberoende organisationer: EU-lövet, KRAV eller Demeter.

Är ekologiskt vin, öl och sprit bättre för hälsan?

Det är alkoholen som är den största riskfaktorn för hälsan även här, men ekologiska produkter har mindre negativ miljöpåverkan.

Vill du berätta kort om Systembolagets ambitiösa klimatmål?

Vi är stolta över våra nya tuffa och nödvändiga klimatmål. Vi har ett stort ansvar att axla vår roll i världens gemensamma klimatkamp. För att nå målen krävs ett fortsatt gott samarbete med alla våra många leverantörer.

 2030 ska klimatpåverkan från Systembolagets hela värdekedja ha minskat med 50 % jämfört med 2019. Det innebär minskade utsläpp från odling, produktion, förpackningar och transporter av drycker samt kundens resor till och från butik (scope 3).

2025 ska Systembolaget ha minskat klimatpåverkan från den egna verksamheten med 90 % jämfört med 2019. Det innebär minskade utsläpp från egen energianvändning och tjänstebilar (scope 1 och 2). 

Detta är delmål mot 2045 då Systembolaget ska ha netto noll i klimatpåverkan.

Inför högtider som midsommar och studentfirande, ser ni någon skillnad på köpbeteende då?

Ja. För Systembolagets försäljning gäller generellt att den är högre mot veckosluten och under slutet av varje månad. De största försäljningstopparna uppstår inför påsk, midsommar, jul och nyår. Därutöver är försäljningen som högst under sommarmånaderna juni till och med augusti. Dessutom köps mer säsongsbetonade produkter vid högtider som jul och nyår, påsk och midsommar etc.

Till sist, hur ser du på Systembolagets roll vid ett eventuellt godkännande av gårdsförsäljning?

Det beror helt på vad en eventuell ny reglering skulle innebära och det vet vi inte än. Frågan bereds nu i Regeringskansliet på Socialdepartementet.