2 januari 2024

Intervju med Ulrica Matsers Kommunikations- och marknadschef på Combitech

Hej Ulrica, varmt välkommen till Sveriges Marknadsförbund! Vad ligger bakom ert beslut att bli medlemmar?

Det händer många spännande saker inom vårt kompetensområde. Jag ser Marknadsförbundet som en viktig aktör för kunskapsdelning, nätverkande och som en pådrivare i frågor som påverkar alla inom marknadsföring och kommunikation. Vi kan som medlem också enklare bidra till och dra nytta av branschens utveckling och trendspaningar. Det är viktigt. Arbetsplatser där jag har arbetat tidigare har varit medlemmar så jag vet att ni i förbundet gör ett viktigt arbete. Det vill vi på Combitech förstås vara med att stödja och ta del av.

Du är Kommunikations- och marknadschef på Combitech, vad är roligast och viktigast i ditt uppdrag?

Det är verkligen svårt att peka ut en enda sak! Combitech är en fantastisk arbetsplats där våra konsulter varje dag bidrar till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle genom alla projekt vi driver tillsammans med våra kunder. Att få vara en del i att forma berättelserna om det vi gör för att skapa stolthet internt och synlighet externt är fantastiskt. Både viktigt och roligt. Historiskt har vi inte pratat så mycket om vårt arbete med totalförsvaret. Att belysa både det militära och civila arbetet är en viktig del för att förstå helheten av det vi bidrar med.  Den geopolitiska utvecklingen i omvärlden har påverkat arbetet eftersom frågan om totalförsvaret, och behovet av ett fungerande sådant, har hamnat i fokus på ett nytt sätt. Det här är en uppgift som är viktig för oss som marknads-och kommunikationsteam men som också är stundtals utmanande, för här pratar om vi om kommunikation och lösningar i ett pågående och svårt omvärldsläge. En sak som har varit viktig att kommunicera mer kring är hur vårt arbete med digitalisering  hänger ihop med totalförsvaret. Vi hade redan tidigare pratat mycket om digitaliseringsarbetet, men kanske inte tydligt förklarat hur tätt det hänger samman med säkerhet och försvar. Allt vi gör på Combitech går ut på att skapa motståndskraft i nationer, vilket naturligtvis inkluderar näringslivet. Våra digitaliseringskonsulter är därför i högsta grad delaktiga i att bygga ett motståndskraftigt samhälle. Att sätta fingret på detta ger en helhetsbild av vad vi kan och vad vi gör. Då blir man stolt!  Vi får arbeta med högteknologi i framkant och dessutom är Combitech också ett företag med stort fokus på individens kompetensutveckling, möjlighet att växa och ett genuint fokus på att också skapa utrymme för livet utöver jobbet. Eftersom rekrytering är en stor uppgift för oss jobbar vi nära vårt rekryteringsteam med fokus på employer branding. Vi vill öka kommunikationen och transparensen så att alla på Combitech ska dela med sig och vara så öppna vi kan vara. Det finns en enorm kraft i engagerade och stolta medarbetare. Och det är alla dessa över 2200 kollegor som faktiskt är det roligaste med att arbeta för Combitech.

Berätta gärna kort om Combitech och vad ni gör?

Vi på Combitech är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner som tillsammans med våra kunder accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar och möjligheter.  För oss är motståndskraft bredare än det traditionella försvarssystemet. Det handlar om hållbar teknikutveckling, att säkra dataintegritet och att samverka för att bygga ett totalförsvar som kan skydda samhällets viktigaste tillgångar. Motståndskraft handlar också om att utveckla smarta och motståndskraftiga branscher och affärsmodeller över tid och att överföra kunskap och erfarenhet mellan branscher som värnar om allas rätt att känna sig trygga och säkra. 

Ni har startat ett nytt spännande samarbete tillsammans med den ideella organisationen Mattecentrum, vill du berätta om det?

Bristen på framtidens ingenjörer, som är en viktig del i att lösa framtidens utmaningar, är allvarlig och inte ett problem någon löser ensam. Det är några saker som är bidragande till utmaningen, bla låg mattekunskap hos för många barn/ungdomar och för få mattelärare. Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd i matematik både via fysiska mötesplatser och digitala verktyg. Syftet är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa.   Mattecentrum är därför, för oss, en perfekt match och de finns också representerade med Räknestugor i flera orter där vi finns, men självklart också över hela landet digitalt. Tillsammans kan vi på Combitech vara med att bidra till att fler barn, i alla områden och med olika bakgrund, gillar matte och känner en trygghet i att de kan få hjälp.

Vilket är ert främsta syfte och mål med partnerskapet?

Syftet med partnerskapet är att tillsammans bidra till unga elevers intresse för STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och på sikt öka antalet ingenjörer som kan lösa nutida och framtida utmaningar. Vi vet att många barn tycker att matte är svårt, och vi vet att alldeles för få med olika bakgrund söker sig till ingenjörsutbildningar. Konsekvenserna av detta blir såklart en ojämlik ingenjörsbransch med för lite mångfald. Tillsammans med Mattecentrum vill vi inspirera och ge barn möjlighet att ha roligt, öka kunskaperna och känna sig trygga i sina matematikstudier.

Hur kan man följa utveckling av ert samarbete?

Vi har precis inlett samarbetet och vi ser alla fram emot att utveckla det på flera olika sätt. Det kommer att gå att följa i våra sociala medier men också på plats lokalt. Det viktigaste är ju det resultat som våra medarbetare kan bidra med för varje enskilt barn. Varje barn som känner att de kan få stöd och inspireras till att matte är roligt och inte svårt, är en vunnen seger. Det är viktigt för oss att göra skillnad på riktigt.

Slutligen – vad ser du mest framemot under resans gång?

Jag ser verkligen fram emot att sätta i gång med flera spännande och viktiga saker som vi har i plan. Den 16/1 har vi exempelvis vår årliga och viktiga Totalförsvarsdag, där vi bjuder in aktörer för att spela Totalförsvarsspelet. I årets Totalförsvarsdag fokuserar vi på att träna beredskapsförmåga om betalningssystemet kraschar. Vad händer i samhället om ingen kan genomföra betalningstransaktioner, handla eller ta ut kontanter? Hur måste man samarbeta, prioritera och finna lösningar? Och vad behöver vi som olika samhällsaktörer göra för att förbereda oss innan?  Vi kommer dessutom arbeta ännu mer med att dela insikter och kunskap om Totalförsvarsområdet där vi ser att näringslivet har en viktig roll att spela.