29 januari 2024

Intervju med Peter Wissing Evimetrix

Peter Wissing, senior konsult, projektledare Evimetrix AB


Peter, du jobbar för Evimetrix som gör Sveriges Marknadsförbunds medlemsmätning. Vad är roligast med det uppdraget?

Absolut roligast med Sveriges Marknadsförbunds medlemsmätning är att få läsa svaren från medlemmarna i de olika frågeställningarna. Sedan är det också väldigt trevligt att delge styrelsen resultaten. Det brukar bli både frågor och diskussioner som berikar både mig och styrelsen.

Det är lågkonjunktur nu. Innebär det att företagen håller än hårdare i plånboken eller anser de att det är än mer viktigt att kunna mäta effekt och resultat i sämre tider?

Det är lite olika, vissa branscher går fortsatt bra och där får vi inte så stor effekt, men i utsatta branscher hålls det hårt i plånboken. Det är väldigt viktigt att mäta effekt och resultat i sämre tider, eller egentligen på väg mot sämre, men också bättre tider. Det som driver till nya undersökningsbehov är oftast förändringstiden. På väg upp eller ner i konjunktur.

Vad är det för slags undersökningar som marknadschefer köper i dessa tider?

Hos Evimetrix handlar det mycket om varumärkets position och framtida potential. Det kan handla om att definiera marknaden för varumärket eller att hitta nya marknader där varumärket också kan verka. Men det handlar också om att utöka erbjudandet varumärket ger sina kunder, alltså merförsäljning och vad den kan innehålla.

Imorgon 1a februari börjar Sveriges Marknadsförbunds stora medlemsmätning. Alla som svarar på undersökningen kommer att få en bok.
Är det viktigt att ge något för att få in svar? Vad är din erfarenhet?

Det brukar vara lite lättare att få in svar om man ger en belöning. Vad det är och hur stor den är spelar mindre roll. Det är min erfarenhet.

Slutligen, hur hamnade du inom undersökningsbranschen?

Det var oundvikligt då det kom med uppfostran från Åke Wissing (min far) som har väldigt många år i branschen. Han gör fortfarande något uppdrag ibland, nu som 82-åring…