27 februari 2024

Intervju med Karin Engström Head of Marketing & Communication Groth & Co

Karin Engström, Head of Marketing & Communication
Fotograf: Teodor Axlund


Hej Karin, du är Head of Marketing & Communication på Groth & Co, berätta vad din roll innebär och vad som är roligast i ditt uppdrag?

Som marknads- och kommunikationsansvarig arbetar jag med att bygga vårt varumärke, öka antalet nya kontakter och stärka relationen till våra befintliga kunder. I min roll ingår också att vara ett stöd till våra konsulter vid marknadsföringen av våra tjänster och erbjudanden.

Tillsammans med Groth & Co:s ledningsgrupp utvecklar och implementerar jag strategier för vår interna och externa kommunikation, med målet att våra budskap ska vara konsekventa och enhetliga över samtliga plattformar.

Det roligaste i mitt uppdrag är att jag får jobba brett med många varierande arbetsuppgifter. Mycket i mitt jobb är av strategisk och övergripande karaktär men en hel del är också väldigt ”hands-on” vilket gör att mitt jobb alltid är omväxlande och engagerande

Kort om er – vilka är ni och vad gör ni?

Groth & Co är en immaterialrättsbyrå som hjälper våra kunder med allt från att söka patent och skydda ett varumärke till att bistå i en tvisteprocess. Vi är lite unika då vi är en fullservicebyrå med både jurister specialiserade inom t ex varumärkesrätt, domännamn, upphovsrätt och tvisteprocesser och patentkonsulter med olika specialistkompetenser. Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra kunders verksamhet och målet med vårt arbete är att stärka våra kunders position och deras bolagsvärden.

Vi fyller faktiskt 155 år i år och är Skandinaviens äldsta immaterialrättsbyrå och kan skryta med att ha haft Alfred Nobel som kund! Vår långa resa har tagit oss från den svenska industrialiseringen till dagens dynamiska näringsliv präglat av innovation, globalisering och digitalisering. Idag arbetar vi tillsammans med företag inom alla branscher, allt från tung verkstadsindustri och teknikfokuserade start-ups till nöjesbranschen.

Hur arbetar ni med CSR i den dagliga verksamheten?

De senaste 15 åren har vi drivit ett antal välgörenhetsprojekt tillsammans med våra samarbetspartners under parollen Together We Can Make A Difference™.

Vi tror att alla måste hjälpa till för att skapa en bättre värld – både vad gäller miljö och medmänniskor. Vi arbetar för att i den dagliga verksamheten bidra till en hållbar framtid genom en mängd olika åtgärder. Vi bidrar ekonomiskt men också med vår tid och att sprida medvetenhet om vikten av att bidra och att alla kan göra något.

Berätta gärna om ert viktiga samarbete med Unga Innovatörer och The Mama Norah Education Centre?

Jag är mycket stolt över Groth & Co:s engagemang i att skapa en kultur av innovation och kreativitet bland unga talanger, både lokalt i Sverige och internationellt i Kenya. Genom vårt partnerskap med Unga Innovatörer och The Mama Norah Education Centre har vi kunnat göra konkreta insatser för att stödja och inspirera nästa generations problemlösare och tänkare.

Genom vårt stöd till Unga Innovatörer, en ideell organisation som verkar för att stärka unga människors förmåga till innovation, hjälper vi till att skapa en miljö där högstadie- och gymnasieelever kan utveckla sina idéer till färdiga innovationer. Vi bidrar inte bara finansiellt utan delar också med oss av vår expertis inom immaterialrätt för att säkerställa att dessa unga uppfinnare kan skydda och eventuellt kommersialisera sina idéer.

I Kenya arbetar vi med The Mama Norah Education Centre, en skola för barn mellan 4 och 14 år som ger hopp och möjligheter till föräldralösa och utsatta barn genom att tillhandahålla utbildning, näringsrik mat, hälsovård och rent vatten. Vårt bidrag här är främst ekonomiskt och vi har även valt att integrera delar av vårt stöd i våra företagsevenemang. Istället för att ge bort traditionella ’goodie-bags’ skänker vi en summa pengar till Mama Norah för varje evenemangsdeltagare, vilket gör att varje deltagare bidrar till en bättre värld.

Det är vår övertygelse om att företag har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Genom att investera i ungdomar och stödja utsatta samhällen bidrar vi inte bara till individernas framgång utan också till en hållbar och lite ljusare framtid för alla.

Vilka är era största möjligheter och utmaningar 2024?

Framfarten av ny teknik, såsom artificiell intelligens, ger oss både stora möjligheter och betydande utmaningar. På möjlighetssidan har AI-tekniken redan börjat revolutionera hur vi arbetar genom att göra vissa processer mer effektiva. Detta har möjlighet att öka vår produktivitet och samtidigt skapa ett mervärde för våra kunder.

Utmaningarna omfattar komplexa juridiska frågeställningar kring ägarskap och upphovsrätt av AI-genererade verk och ökad risk för spridning av piratkopierat material. För att navigera detta krävs en utformning av anpassade internationella och nationella lagar och normer – något som är på gång men ännu inte helt färdigt.

Jag vill framhålla att jag ser framtidens teknikutveckling inom vår bransch som en större möjlighet än en utmaning.

Är det någon fråga som är extra viktig för er just nu?

Vi har främst två saker som står högt på vår agenda. Dels att vi fortsatt ska vara ett företag med spetskompetens när det gäller att skapa optimala lösningar för våra kunder. Dels vårt pågående arbete med vår hållbarhetsstrategi som präglar allt vi gör.

I en värld där teknik och innovation utvecklas i en rask takt, är det avgörande för oss att vara med och ligga i framkant i utvecklingen. Det innebär att vi hela tiden måste säkerställa att våra lösningar inte bara möter våra kunders nuvarande behov utan även förutser framtida utmaningar och möjligheter.

När det gäller hållbarhet, ser vi det inte som en separat strategi, utan som en självklar del i allt vi gör. Det innebär att från den första idéen till slutprodukten, integrerar vi hållbarhet i varje steg av vår process. Det ställer höga krav på oss, inte bara de tjänster och lösningar vi erbjuder, utan också i hur vi kommunicerar våra värderingar och ambitioner till våra kunder och samhällen där vi verkar.

Vi tror starkt på att transparens och ansvarstagande i vår kommunikation och genom att föregå med gott exempel, hoppas vi inspirera andra att följa efter. Detta är en ständigt pågående resa som kräver tålamod, engagemang och innovativt tänkande, och vi är stolta över de steg vi tagit hittills. Men vi är också ödmjuka inför uppgiften och ivriga att fortsätta lära, växa och bidra till en mer hållbar framtid för alla.

Till sist – vad är det bästa med att jobba på Groth och Co?

Det finns flera saker som gör att jag trivs väldigt bra på Groth & Co, både professionellt och personligt. Ur ett professionellt perspektiv uppskattar jag väldigt mycket att vår VD, Carolin Sundkvist, och ledning aktivt värdesätter och prioriterar marknadsförings- och kommunikationsfrågor.

Ur ett personligt perspektiv är det mina trevliga kollegor. Att få samarbeta med en sådan mångfacetterad grupp av människor, som spänner över olika åldrar, kompetenser och kulturella bakgrunder, är oerhört berikande. Vi har en väldig trevlig gemenskap på Groth & Co och det gör det roligt att gå till jobbet. Varje dag!